STOJĄC PO PRAWICY BOGA by Claude Houde

Księga Dziejów Apostolskich opisuje Szczepana jako męża „pełnego pokoju, radości, mądrości i mocy Ducha Świętego” (patrz Dz. 6:5,8). Pewnego dnia, kiedy Szczepan dzielił się swoją wiarą w Chrystusa z grupą ludzi w miejscu publicznym, zdarzyła się tragedia. Fanatycy religijni w tchórzowskim odruchu chwycili kamienie, by ukamienować Szczepana na śmierć.

Szczepan był ukamienowany za „zbudowanie ołtarza” przed Bogiem, za usługiwanie cierpiącym wdowom i za publiczne wyznawanie swojej wiary w Chrystusa. Biblia pozwala nam uchwycić w tym momencie intensywne spojrzenie w wieczność. Kiedy ten tłum fanatyków religijnych nacierał z wściekłością na niego, z kamieniami w rękach, Szczepan wygłosił słowa pokoju i przebaczenia, klęcząc przed swoimi mordercami, ale jeszcze bardziej przed Bogiem: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego” (patrz Dz.Ap. 7:59-60).

Skąd pochodził ten pokój i niesamowita łaska? To wyglądało tak, jakby te kamienie, rozdzierające ciało Szczepana, uderzały tylko w opakowanie jego ciała, a jego duch już był w drodze do innego Królestwa. Szczepan widział coś wspaniałego.

Na chwilę otworzyła się zasłona, pozwalając nam zaglądnąć do środka. „On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, rzekł; Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej” (Dz. Ap 7:56). To jest jedyne miejsce, gdzie widzimy Chrystusa stojącego w niebie, natomiast jest wiele miejsc, gdzie zmartwychwstały Chrystus siedzi po prawicy Boga Ojca (Ef. 1:20).

Może ktoś powie, „No i co?” To ma wielkie znaczenie. Pozycja siedząca reprezentuje pełnię autorytetu i finalne zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, śmiercią i Jego wrogami. Zwycięstwo jest wieczne, ofiara doskonała, a zmartwychwstanie absolutne i kompletne. To oznacza ostateczny triumf Chrystusa nad wszystkimi wrogami ludzkości. On usiadł, ponieważ wszyscy nasi nieprzyjaciele są pod Jego stopami! 

__________

Claude Houde, główny pastore kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.