BOŻA, PODTRZYMUJĄCA MOC

Świat pragnie widzieć świadectwo Bożej podtrzymującej mocy. Będą nas pytać aż do przyjścia Jezusa, „Chrześcijaninie, widzę, że służysz Bogu wiernie. Pościsz, modlisz się i świadczysz o jego chwale i mocy, a teraz przeżywasz doświadczenie w swoim życiu. Powiedz mi, czy Bóg cię w tych doświadczeniach podtrzymuje? Jakie jest twoje świadectwo teraz, kiedy jesteś w jamie lwów?”

Możecie sobie wyobrazić radość Dariusza, kiedy usłyszał głos Daniela, „Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu, żyj na wieki! Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszcze lwów, tak że mi nie zaszkodziły” (Dan 6:22-23). Daniel był żywy i cały. Ale ja nie wierzę że ten bogobojny sługa spał spokojnie przez noc. On nie był super-człowiekiem bardziej, niż my dzisiaj. Nasz Bóg nie oczekuje, że będziemy postępować ponadnaturalnie, kiedy przechodzimy taki kryzys. Nasze uczucia, nasze drżenie w takich momentach są normalne.

W mojej opinii, Daniel czuwał i modlił się przez całą noc. Za każdym razem, kiedy lew ziewnął i pokazał zęby, Daniel musiał cichutko wołać, „Panie, ja dalej ufam. Wierzę, że zamkniesz paszczę tego zwierza.” On trzymał się mocno swojej wiary i pismo mówi nam, „Nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga” (6:24).

Jeden człowiek zaufał Bogu na oczach ludzi i to miało wpływ na całe królestwo. Biblia powiada: „Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści: Pokój wam! Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela; On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi, On, który wyratował Daniela z mocy lwów” (6:26-28).

Czy widzicie co tu Dariusz mówi? On wywyższył Boga, nie tylko za Jego cuda, ale dlatego, że uchronił Daniela od śmierci. Ten pogański król musiał zobaczyć jednego wierzącego, który prawdziwie wierzył w to, co głosił, i wtedy stwierdził, „Widziałem człowieka, który zachował świadectwo o Bogu i nigdy nie zwątpił. Dlatego Bóg wyrwał go z mocy piekła.”