MIEJSCE DOSKONAŁEGO ODPOCZNIENIA

Jest takie miejsce w Chrystusie, gdzie nie ma już niepewności o przyszłość. W tym miejscu nie ma obawy o nagłą katastrofę, cierpienie, utratę pracy. Tam nie ma strachu przed człowiekiem, przed upadkiem, przed utratą duszy. To jest miejsce całkowitej ufności w Bożą wierność. Autor Listo do Hebrajczyków nazywa to miejscem całkowitego odpocznienia.

Takie doskonałe odpoczniecie było oferowane Izraelowi, ale ludzie wątpili i ich niewiara odgrodziła ich od Bożego odpocznienia: „Ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu niewiary nie weszli” (Hbr 4:6). Izraelici żyli w ciągłym strachu, zawsze oczekując następnego kryzysu. W rezultacie, byli osamotnieni w ich doświadczeniach.

Gdyby Izrael wszedł do tego odpocznienia, Boże dzieło z Jego ludem było by dokończone. Ale ponieważ oni nie weszli, Pan dalej szuka w każdym pokoleniu ludzi, którzy wejdą: „A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego” (4:9).

Bóg mówi do nas, „Ta oferta odpocznienia jest dla ciebie – dzisiaj. Ciągle jest we Mnie miejsce, gdzie nie ma zwątpienia i strachu. To miejsce, gdzie będziesz przygotowany na wszystko, co może przyjść.” Dlatego jego Słowo zachęca, „Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle” (4:1).

Dzisiaj tłumy ludzi Bożych nie wiedzą nic o tym odpocznieniu w Chrystusie. Kiedy czytają te straszne wiadomości – raporty o tragediach, katastrofach, śmierci – są pełni strachu i trwogi. Ich modlitwa wygląda tak, „O, Boże, nie zabieraj moich najbliższych. Ja bym nie przeżył takiego smutku.”

Jednak, kiedy odpoczywasz w Panu, nie poddasz się takiemu strachowi. Nie będziesz panikował, czy rozpadał się, kiedy dotknie cię niespodziewany kryzys. Nie utracisz nadziei, oskarżając Boga za twoje kłopoty. Tak, będziesz przeżywał ból, który dotyka każdego człowieka, ale będziesz miał pokój w swojej duszy, ponieważ będziesz wiedział, że wszystko, co ciebie dotyczy, Bóg ma pod kontrolą.