ZNALEŹĆ WŁAŚCIWY KOŚCIÓŁ

Jedno narzekanie słyszę stale od chrześcijan po całym świecie: „Nigdzie nie mogę znaleźć dobrego kościoła! Potrzebuję miejsca, gdzie moja rodzina będzie słyszeć prawdziwe słowo z nieba i gdzie moje dzieci będą wzrastać w poznaniu prawdziwej sprawiedliwości. Po prostu nie mogę znaleźć takiego kościoła!”

Jeżeli trudno ci znaleźć dobry kościół, mam dla ciebie wiadomość dobrą i złą. Najpierw zła wiadomość: Nigdy nie znajdziesz właściwego kościoła – sprawiedliwego, błogosławionego przez Boga – póki nie zaczniesz szukać go we właściwym miejscu.

Jest też dobra wiadomość: Bóg wyraźnie pokazuje w Jego Słowie, gdzie znajdziesz ten święty, błogosławiony kościół. Mam nawet nadzieję, że pokażę ci szczegółowo, gdzie możesz go znaleźć.

Prorok Jeremiasz znalazł właściwy kościół „gdy był jeszcze trzymany na dziedzińcu wartowni” (Jeremiasz 33:1). Kiedy bogobojny prorok Jeremiasz siedział w więzieniu, Jerozolima, która reprezentowała centrum oddawania czci w Starym Testamencie, leżała w gruzach. Kiedyś było to miejsce czci – pełne chwały Bożej – i służyli w niej świeci prorocy i poświęceni kapłani.

Ale Jerozolima stała się miejscem choroby i śmierci, zamieszkana przez fałszywych proroków i duchowo martwych. Gdybyś był jednym z tej świętej resztki, nie byłbyś w stanie znaleźć ani jednego domu oddawania czci, ani nawet bogobojnego pasterza. Wszystko, co kiedyś było święte i błogosławione, zostało zrujnowane.

Kiedy Jeremiasz patrzył na tę straszną scenę, jego serce było złamane. Skupił się tak bardzo na otaczających go ruinach, że zapomniał o obietnicach Bożego przymierza z Jego ludem. Mógłby tak trwać w rozpaczy, marnując swoje dni na pogrążaniu się w coraz większą beznadziejność. Mógłby myśleć, „To na nic; Bóg odwrócił od nas Swoje oblicze. Nie ma już żadnego domu modlitwy!”

Nagle Pan przemówił do proroka, mówiąc, „Jeremiaszu, uklęknij! Zacznij się modlić do Mnie. Uważasz, że z Mojego kościoła nie pozostało nic, ale Ja ci pokażę wielkie rzeczy, które zaplanowałem dla Mojego ludu” (patrz 33:3).

Jeżeli chrześcijanie dzisiaj chcą znaleźć właściwy kościół, muszą zacząć od modlitwy! Nikt nigdy nie znajdzie prawdziwego kościoła Bożego, jeżdżąc autobusem lub samolotem, lub podróżując po całym świecie, by go znaleźć. Po prostu nie możesz dotrzeć do Jego Kościoła poprzez jakieś nowoczesne środki. Jedyną pewną mapą jest nasza osobista komora modlitwy!