PEŁNIA CHWAŁY BOŻEJ

Promienie, które emanowały z twarzy Mojżesza i serca były rezultatem tego, że oglądał tylko malutką część pełni Bożej natury (2 Mojż. 34:29). Ale pomimo tego, kiedy Izraelici widzieli zmianę na twarzy Mojżesza, wiedzieli, że miał nadprzyrodzone przeżycie. Jego siostra, brat i inni wykrzyknęli: „Ten człowiek spotkał się twarzą w twarz z Bogiem. On przeszedł poza zasłonę” (zobacz 2 Mojż. 34:29-35).

Dzisiaj my mamy coś o wiele bardziej chwalebnego niż miał Mojżesz. My właściwie dotykamy i przeżywamy Bożą chwałę. „Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota” (1Jana 1:1).

Jan mówi tu: „Bóg objawił pełnię Swojej chwały dla nas w Chrystusie. Widzieliśmy Jego chwałę ucieleśnioną w osobie i rozmawialiśmy z Nim. Nawet Go dotykaliśmy!”

Dzisiaj my nie tylko widzimy pełnię chwały Bożej, ale ona teraz mieszka w nas. Jego chwała świeci w naszych sercach: „ Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym” (2 Kor. 4:6).

Paweł mówi tu: „Jezus Chrystus, Bóg w ciele ucieleśnia wszystko czym jest Bóg. A ponieważ wiemy, że Bóg jest dobrocią, miłością, miłosierdziem, łaską i cierpliwością, to możemy być również pewni, że jest to natura Chrystusa. Ponieważ Jezus mieszka w naszych sercach, to wiemy, że Boża chwała nie jest tylko czymś, gdzieś w kosmosie. Nie, pełnia Jego chwały jest w nas poprzez obecność Chrystusa!”

„Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi” (Tytusa 2:11). Kto jest tą łaską? Jest nią Jezus Chrystus – pełny miłosierdzia, dobroci, miłości!

„ Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli” (werset 12). Paweł mówi nam, „Ta łaska, która mieszka w was jest objawieniem dobroci Chrystusa. Jeżeli będziesz trwał w Nim, to Jego objawienie będzie ciebie pouczało w świętym życiu!”