GDZIE SĄ CI WSZYSCY BOŻY PASTERZE?

Bóg powiedział do proroka Jeremiasza, „Jak nie mogą być zliczone zastępy niebieskie i nie może być zmierzony piasek morski, tak mnogie będzie potomstwo Dawida, mojego sługi, i kapłanów lewickich, którzy mi służą.” (Jeremiasz 33:22). Mówił, „Ja daję wam obietnicę, że wzmocnię święte kapłaństwo, które będzie paść moje rozmnażające się trzody.”

Może zastanawiasz się, „Gdzie są ci wszyscy Boży pasterze, których Pan nam obiecał? Gdzie oni są pastorami? Czy chcesz powiedzieć że możemy znaleźć ich sprawiedliwe kościoły w każdym mieście lub wiosce? Na całym świecie nie ma tylu szkół biblijnych i seminariów, by nawet zaczęło się spełniać to niesamowite proroctwo. Wiem, że Pan wzbudza zastęp bogobojnych młodych kaznodziejów, ale jest ich niewielu i daleko.”

Jak Bóg to wykona? Odpowiedź znajdujemy w księdze Objawienia. „Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego” (Objaw. 1:5-6). Bóg uczynił nas wszystkich Jego kapłanami! Każdy, kto został obmyty krwią Jezusa, należy do Jego królewskiego kapłaństwa.

Apostoł Piotr powtarza to w 1 Piotra 2:5: „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.” Bóg powołał nas na kapłanów, którzy służą Jemu.

Pomysł Pana na „kościół” różni się bardzo od naszego. My myślimy o kościele, jako o służbie ludziom. Jest to miejsce, gdzie są zaspokajane wszystkie potrzeby ludu Bożego.- duchowe, fizyczne i emocjonalne. Oczywiście, to też jest w kościele. Ale prawdziwy Kościół, według Pisma Świętego, zaczyna się od służby Jezusowi Chrystusowi. Jego pomysł na Kościół, to każde miejsce, gdzie jest służba dla Niego.