OBJAWIENIE BOŻEJ CHWAŁY

Kiedy otrzymamy objawienie Bożej chwały, to nie możemy trwać na naszych starych drogach traktowania innych. To wszystko musi się zmienić.

„ Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie” (Efezjan 4:31-32).

Bóg mówi nam poprzez Pawła, „Wy widzieliście Moją chwałę i znacie Moją naturę i charakter – że jestem łaskawy, gotowy aby przebaczać. Teraz chcę, żebyście wyrażali to w stosunku do innych kim Ja jestem!”

Chociaż Mojżesz miał to objawienie Bożej chwały, to w pewnej chwili źle to zaprezentował przed ludem. Stracił cierpliwość do Izraela z powodu ich nieposłuszeństwa i w gniewie uderzył o skałę swoją laską, jakby chciał przez to powiedzieć: „Jesteście bandą buntowników twardego karku!”

Bóg wcale się delikatnie do tego nie odniósł. Kiedy On objawi ci Swoją chwałę – Swoją dobroć, uprzejmość, łaskę i miłosierdzie – to Jego cierpliwość nie pozwoli ci na niewłaściwą interpretację Jego chwały dla innych. Teraz Mojżesz źle zinterpretował tę chwałę dla Izraela i w rezultacie tego, Mojżesz – jeden z najbardziej pokornych i pobożnych osób w Starym Testamencie – nie doszedł do Bożej pełni. Nie pozwolono mu wejść do Ziemi Obiecanej!

Widzimy jeszcze inną ilustrację tego w podobieństwach Jezusa. Mówi tam o słudze, któremu jego pan przebaczył wielki dług. Jego pan okazał temu człowiekowi niesamowitą uprzejmość i łaskę i przebaczenie. Ale kiedy tylko ten sługa otrzymał przebaczenie, znalazł człowieka, który był mu winien niewielki dług i zaczął dusić tego dłużnika dotąd, aż wszystko odda. Ten, który doświadczył tak wielkiej miłości i przebaczenia nie okazał tego samego.

Jezus mówi w tym podobieństwie, „Wy źle interpretujecie miłość Ojca! On wam pozwolił dotknąć Swojej niesamowitej chwały, poprzez Swoją uprzejmość i przebaczenie waszych grzechów. Ale teraz, kiedy wy oglądaliście Jego chwałę, w niewłaściwy sposób reprezentujecie ją dla tego świata.”

Jest to podsumowane w przykazaniu Pawła: „Bądźcie miłosierni dla innych tak, jak On jest miłosierny dla was.”