CZEGO SZUKASZ W KOŚCIELE?

Może szukasz kościoła, który będzie uczył twoje dzieci w niedzielne poranki. A może szukasz prawdziwej społeczności. Może jesteś głodny dobrego uwielbiania Boga. Może szukasz zaspokojenia jakiejś innej, głębokiej potrzeby w życiu.

Powiem wam coś o prawdziwym Kościele Bożym: Biblia mówi, że jesteście wyznaczeni na królewskie kapłaństwo dla Pana. Tak jest – masz być pasterzem, kaznodzieją, kapłanem, a prawdziwy Kościół ma się zaczynać w twoim domu.

Biblia mówi, że każdy wierzący jest powołany do Bożego kapłaństwa Sadoka: „Lecz kapłani lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć. Będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew - mówi Wszechmocny Pan. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć; i będą pilnować służby dla mnie” (Ezechiel 44:15-16).

Nie musisz iść do szkoły biblijnej, ani mieć świadectwa ordynacji, wiszącego na ścianie, by być częścią królewskiego kapłaństwa. Każdy, kto został obmyty w krwi Jezusa, został powołany, jako kapłan dla Pana.

Ja wychowywałem się w rodzinie, która przestrzegała tego, co nazywamy „ołtarzem rodzinnym”. Mój ojciec wierzył, że werset z Hebrajczyków, polecający chrześcijanom, by nie opuszczali wspólnych zgromadzeń, dotyczył również rodzin. Dlatego nie wolno nam było opuszczać ołtarza rodzinnego.

Jeżeli moje rodzeństwo i ja bawiliśmy się na zewnątrz z przyjaciółmi, a przyszedł czas na ołtarz rodzinny, zawsze wracaliśmy do domu, kiedy rodzice zawołali, „Czas modlitwy!” Wszyscy sąsiedzi wiedzieli, że Wilkersonowie idą do ołtarza!

Mój ojciec szczęśliwie pełnił rolę kapłana i pasterza w naszym domu. A co z tobą? Czy upewniłeś się w swoim sercu, że jesteś kapłanem dla twojej rodziny?