KOŚCIÓŁ ROZPOCZYNA SIĘ W DOMU

Widzimy w Piśmie Świętym, że prawdziwy Boży kościół jest tam, gdzie ludzie wierzący służą Panu – i to powinno mieć miejsce w twoim domu. Apostoł Paweł mówi nam o Prysce i Akwili „Zbór, który był w ich domu” (Rzym. 16:5).

Wielu wierzących przychodzi do domu, gdzie jest włączony TV i poświęcają niewiele, jeżeli w ogóle, czasu, aby służyć Chrystusowi. Nigdy się nie modlą. Nigdy się nie zamykają w swojej komorze modlitwy, aby szukać Pana, albo wstawiać się za swoimi współmałżonkami czy dziećmi. Ale narzekają, że nie mogą znaleźć kościoła.

To nie ma znaczenia jeżeli w twoim domu nie ma męża, albo ojca, który by był tym kapłanem. Może jesteś samotną matką, albo samotnym mężczyzną albo kobietą. Bez względu na to kim jesteś, Bóg mówi, że jesteś królewskim kapłanem i jesteś powołany, aby Jemu usługiwać.

Może powiesz, „Ale ja już znalazłem właściwy kościół i tam spotykam Pana każdego tygodnia. Słucham pobożnego kazania i włączam się we wspaniałe uwielbianie. Jestem zadowolony ze swojego kościoła.”

Raduję się z tobą z tego powodu. Ale jeżeli postrzegasz kościół jako tylko lokalną społeczność, to nadal nie znalazłeś prawdziwego kościoła. Błogosławiony przez Boga, prawdziwy kościół rozpoczyna się tam, gdzie ty mieszkasz.

Jeżeli nie usługujesz Panu w twoim domu, to najprawdopodobniej jesteś skoncentrowany tylko na twoich osobistych potrzebach. I nie znajdziesz prawdziwego kościoła dotąd, aż wejdziesz do swojej komory modlitwy. Znajdziesz go, kiedy oddasz Jezusowi najlepszy czas – poprzez usługiwanie Jego pragnieniom społeczności z tobą!

Kiedy twój dom stanie się kościołem, zostaną zaspokojone wszystkie twoje najgłębsze potrzeby – nie poprzez ludzkie środki, ale w nadprzyrodzony sposób, przez twojego Ojca w niebie. Zostaną również zaspokojone potrzeby twoich dzieci, dlatego, że Duch Święty z tobą będzie rozmawiał w twojej komorze modlitwy. Wtedy możesz chodzić do dowolnego kościoła, bez względu na to jak martwy on się wydaje. Dlaczego? Zrobisz to po to, aby się tam połączyć z innym głodnymi i poszukującymi Pana. On ma wszędzie głodnych sług i On w nadnaturalny sposób będzie cię prowadził do tych, którzy podzielają twój głód, aby służyć Panu.