BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBECNOŚCI CHRYSTUSA by Gary Wilkerson

Chrystus wygłosił te błogosławieństwa do podzielonego i beznadziejnego ciała wierzących: „Błogosławieni są cisi, ubodzy w duchu i którzy się smucą. Błogosławieni jesteście teraz, nie dlatego, że zrobiliście coś, by na to zasłużyć, ale dlatego, że Ja jestem z wami” (patrz Mat. 5:2-11).

To wielkie objawienie! Jesteśmy błogosławieni po prostu dlatego, że Jezus jest z nami.
Błogosławieństwo Immanuela – „Bóg z nami” (Mat. 1:23) – nabiera całkiem nowego
znaczenia w świetle proroctwa Izajasza: „ustanowiłem cię pośrednikiem przymierza z ludem …..abyś porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną” (Izajasz 49:8). Błogosławieństwo
obecności Chrystusa miało uciszyć wszystkie głosy oskarżenia.

Takie uciszenie miało miejsce dosłownie w przypadku kobiety przyłapanej na cudzołóstwie (Jan 8:1-11). Przywódcy religijni przyprowadzili ją do Jezusa i chcieli, by On ją również potępił, ale mieli inny ukryty powód, dlaczego przyprowadzili ją do Jezusa. Oni chcieli Go oskarżyć!

Czy słyszeliście już kiedyś, jak chrześcijanie oskarżają o coś Boga? Słyszę to od ludzi cały czas w rozmowach duszpasterskich: „Bóg nie działa w moim życiu. Modlę się wiernie, ale On nie odpowiada. Zrobiłem wszystko, co mogłem, ale On mnie nie uwolnił.” Właśnie tego chce szatan od nas: byśmy oskarżali Boga w naszych sercach. To powoduje niekończący się cykl zniewoleń.

Jezus odpowiedział oskarżycielom tej cudzołożnicy i Jego samego: „Podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem” (Jan 8:7). Teraz już to nie Bóg był oskarżanym. Jezus skierował ten reflektor tam, gdzie powinien: na ich własny grzech. Oni odpowiedzieli „odchodząc jeden za drugim” (8:9).

Zauważcie, co wtedy Jezus powiedział do tej kobiety: „Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił?” (8:10). Właśnie to Jezus mówi do nas dzisiaj: „Gdzie są twoi oskarżyciele? Gdzie te głosy, które mówią, ‘Jesteś grzeszny, beznadziejny, zawiodłeś’? Nie ma ich! Ja jestem twoją sprawiedliwością i Ja uciszyłem ich wszystkich.”

Kiedy te głosy dalej krzyczą w twoich uszach, usłyszysz inny głos ponad nimi: „Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną” (Jan 20:27). Głos Chrystusa będzie mówił do nas, „Ja uciszyłem twoich oskarżycieli.” Jego prawda odcina to wszystko poprzez Jego pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie.