PROŚ TERAZ! by Carter Conlon

„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą” (Mat.7:7-8). Ciekawe, że pod koniec Swojego życia na ziemi Jezus powiedział również, „Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna.” Jan 16:24). Zauważcie, że Jezus mówił to do Swoich uczniów przy Ostatniej Wieczerzy, więc słyszeć, że dotąd o nic nie prosili, musiało być dla nich zdumiewające. Przecież cały sens uczniostwa, to relacja mistrz/student – proszenie i otrzymywanie. Sam fakt, że uczniowie zostawili swoje sieci i poszli za Jezusem, to podstawa ich relacji. Prosili, a On dawał im to, czego potrzebowali.

Co Jezus im mówił, to dotyczyło nadchodzących ciężkich chwil. Wiecie, że Jezus miał być pojmany, a wtedy wszyscy uczniowie uciekli. Tak naprawdę mówił, „Będziecie się bać, a poczucie straty i smutek będą napełniać wasze serca. Ale Ja będę z wami i dam wam wewnętrzną siłę, dostępną tylko dla tych, którzy są gotowi wykonywać Moje dzieło na ziemi.” Tę myśl zobaczycie wyraźnie przekazywaną uczniom w części Ewangelii Jana rozdz. 13 do 18. „Kiedy będziecie chodzić drogą, którą Ja opisałem dla was, jako Mojego ciała, będziecie mieć nadzieję, wizję i radość. Do tej chwili nie prosiliście o to, co naprawdę jest wasze. Teraz, jeżeli zdecydujecie się prosić, otrzymacie wszystko, czego potrzebujecie.”

W Mat. 25:4-8 Jezus zilustrował dzień powrotu Chrystusa. Pięć mądrych panien wzięło oliwę do swoich lamp, ale pięć głupich nie miało oliwy. Kiedy nadszedł kryzys, głupie powiedziały do mądrych, „Wy widzicie coś, czego my nie widzimy. Wy mówicie, ‘Oto Oblubieniec’, a my widzimy tylko ciemność i nieszczęście. Dajcie nam trochę z waszego oleju!” Tragiczne jest to, że prosiły za późno.

Kochani, kiedy już przyjdzie nieszczęście, bardzo trudno jest otrzymać zaopatrzenie, które Chrystus chce dać. Pamiętajcie o dniach Noego! Zanim przyszedł potop, Bóg zamknął drzwi arki, a Noe i jego rodzina byli wewnątrz. Wyobrażam sobie, że kiedy deszcz zaczął padać, ludzie z zewnątrz zaczęli pukać do drzwi, ale nie mogli wejść, ponieważ drzwi arki zostały zamknięte – czas proszenia skończył się; czas na otrzymanie potrzebnej siły przeminął.

Proś Jezusa teraz o to, czego potrzebujesz!


__________
Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów zboru Times Square w 1994 roku, na zaproszenie pastora założyciela Dawida Wilkersona i został wyznaczony na stanowisko Pastora Seniora w 2001 roku. Mocny, współczujący lider, jest częstym mówcą na konferencjach dla pastorów i liderów prowadzonych po całym świecie przez World Challenge.