GŁOSZENIE UPAMIĘTANIA

Jakie było pierwsze przesłanie Jezusa, kiedy wyszedł zwycięsko z kuszenia na pustyni? Pismo mówi, „Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios” (Mat. 4:17).

Jezus wzywał ludzi do upamiętania, zanim nawet wzywał ich do uwierzenia. Marek pisze, „Przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże” (Mar. 1:14-15). Chrystus głosił, „Najpierw pokutujcie – potem uwierzcie.”

Gdzie indziej Jezus mówi o Jego misji: „Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Mat. 9:13) Do Galilejczyków powiedział, „Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie” (Łuk. 13:3).

Ewangelia Jezusa dotyczyła upamiętania!

Jan Chrzciciel również głosił upamiętanie, by przygotować Izrael na przyjście Chrystusa. Poselstwo Jana do Żydów było proste i bezpośrednie: „A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios” (Mat. 3:1-2).

Ludzie przychodzili z różnych stron, by słuchać kazania Jana, a on im mówił w prostych słowach: „Niedługo pojawi się wśród was Mesjasz, więc lepiej przygotujcie się na Jego spotkanie! Możecie być podnieceni, że On przychodzi, ale ja wam mówię, że wasze serca nie są gotowe, ponieważ trzymacie się swoich grzechów.

Na zewnątrz wyglądacie na czystych i świętych. Ale wewnątrz jesteście pełni martwych kości! Jesteście pokoleniem wężów i nie macie absolutnie bojaźni Bożej {patrz Mat 3:7-12]. Nawet nie wiecie, że jesteście grzeszni. Ostrzegam was – musicie rozprawić się z waszymi grzechami, zanim będziecie mogli uwierzyć w Zbawiciela i naśladować Go. Dlatego pokutujcie, odwróćcie się od waszych grzechów i żyjcie tak, by widać było w was prawdziwą zmianę!”