WYDAJE SIĘ TO NIEMOŻLIWE by Carter Conlon

W Ew. Mateusza 4, Jezus był prowadzony na pustynię przez Ducha Świętego. Był bez jedzenia przez czterdzieści dni, kiedy przyszedł do Niego szatan i powiedział Mu, „Jeżeli jesteś Synem Bożym, to powiedz tym kamieniom, żeby się stały chlebem”(Mat. 4:3). Innymi słowy: „Jeżeli jesteś Synem Bożym, to czy musisz przechodzić przez ten trud? Nie powinieneś cierpieć i być pozbawiony. Rozkaż tym kamieniom, żeby się zamieniły w chleb.”

Ale Jezus odpowiedział, „Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga” (Mat. 4:4). Inaczej mówiąc, „ Ja zostałem wysłany na misję przez Mojego Ojca i wykonam ją. To nie znaczy, że zawsze będzie Mi wygodnie. Ale mam słowo od Ojca, że dokończę tę podróż w zwycięstwie i wielu pójdzie ze Mną.”

Wielu ludzi w naszym pokoleniu szukało łatwej drogi i chciało wykorzystać Bożą moc, żeby przemieniać każdy kamień w chleb – żeby każde trudne miejsce stało się łatwe. Ale Jezus powiedział do Swoich uczniów, „Który z was ojców jest taki, jeżeli syn go poprosi o chleb, da mu zamiast tego kamień?” Innymi słowy, Bóg ci da to, czego potrzebujesz, żeby ciebie przeprowadzić przez każde trudne doświadczenie. Nie musisz sam opracowywać drogi wyjścia z twojego dylematu, ani starać się używać Bożej mocy, żeby uczynić te wszystkie trudne miejsca łatwymi.

Jezus mówił dalej, Albo gdy będzie prosił o rybę, to da mu węża?” Jest to niesamowite stwierdzenie, gdyż Ojciec posłał Swojego Syna, aby się stał rybakiem mojej duszy i twojej i w konsekwencji, żeby nas powołał do Swojej pracy, abyśmy się stali rybakami ludzi. To był odkupieńczy cel Boga na ziemi, który obejmował krzyż – odrzucenie, znoszenie wyszydzania i wyśmiewania ze strony ludzi, którzy byli przeciwni swojemu zbawieniu. Ale wąż przyszedł do Jezusa na pustyni i powiedział, „Oto są wszystkie królestwa świata. Wystarczy tylko, żebyś mi się pokłonił i przyznał, że Boże drogi nie są jedynymi. Tylko ugnij Swoje kolana a unikniesz krzyża – obejdziesz trud, a ja Ci dam to wszystko teraz.”

Teraz, jeżeli prosisz o rybę, to Ojciec ci nie da węża. Może prosisz, „Panie, ja nie chcę być tylko takim małym świadectwem tego kim Ty jesteś w moim pokoleniu. Czy uczynisz mnie rybakiem ludzi tak, jak to było w pierwszym kościele?” I nie tak jak węże, które próbują kusić dużą część kościoła w tym pokoleniu, aby pójść inną drogą, Bóg nie przyjdzie i nie powie ci, „Nie, życie ma być łatwe. Nie musisz cierpieć z powodu Chrystusa.” Zamiast tego On obiecał, że ciebie przeprowadzi poprzez wszelkie trudności, abyś mógł wstać i wypełniać Jego cel w tym pokoleniu,a On ciebie przeprowadzi aż do zwycięskiego końca.


__________
Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów zboru Times Square w 1994 roku, na zaproszenie pastora założyciela Dawida Wilkersona i został wyznaczony na stanowisko Pastora Seniora w 2001 roku. Mocny, współczujący lider, jest częstym mówcą na konferencjach dla pastorów i liderów prowadzonych po całym świecie przez World Challenge.