BÓG UKRYWA SWOJĄ TWARZ PRZED BEZBOŻNOŚCIĄ

Bóg ukrywa Swoją twarz przed wszelką głupotą i szyderstwem (zobacz Jeremiasza 33:5). Ale on nigdy nie się nie ukrywa przed tymi, którzy przebywają z Nim sam na sam. On powiedział do modlącego się Jeremiasza: „ Oto Ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je; uleczę ich i obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem” (Jer. 33:6).

To były zdumiewające słowa! Bóg mówił prorokowi, „Możesz w to wierzyć albo nie, Jeremiaszu, ale Ja uleczę Mój naród. Właściwie to Ja ich poprowadzę do obfitego pokoju i prawdy!
Spowoduję wielkie oczyszczenie, z nowym miłosierdziem. A Mój kościół na nowo będzie miejscem radości i prawdziwego uwielbienia, gdzie zrywane są wszelkie więzy!”

Pan dał tę chwalebną obietnicę przymierza: „ Tak mówi Pan Zastępów: Na tym spustoszonym miejscu, bez ludzi i bydła, i we wszystkich jego miastach będzie jeszcze niwa dla pasterzy, którzy dają wypoczynek trzodzie” (Jer. 33:12). Mówił On, „Ja ustanowię mnóstwo pobożnych kapłanów we wszystkich miastach. Oni będą Mi służyć w prawdzie i sprawią, że Moje owce będą spokojnie odpoczywały!”

W każdym mieście i miejscowości, czy to w górach, czy w dolinach, na północy czy południu, będą „zagrody” - zagrody dla stada – z pasterzem, który będzie ich pilnował. I „te stada będą na nowo przechodziły pod ręką tego, który je liczy, tak mówi Pan” (W. 13). Ten werset mówi o intymnej, osobistej trosce o każdą owcę. Bóg mówił: „Ci bogobojni pasterze będą się troszczyć o Mój lud osobiście!”

Potem Pan podsumował Swoje błogosławieństwa odnowienia, mówiąc: „ Oto idą dni, . . . gdy spełnię dobrą obietnicę, którą wypowiedziałem o domu Izraela i o domu Judy” (w. 14). Ta dobra obietnica brzmiała prawie zbyt dobrze, żeby mogła być prawdziwa. Bóg nie tylko oczyści Swój kościół i odnowi Swój lud, ale da im bogobojnych pasterzy!

Tylko Pan mógł uczynić takie wspaniałe dzieło. Żaden ewangelista, nauczyciel, ani nowy ruch nie były w stanie tego dokonać. To mogło się stać jedynie poprzez obietnicę przymierza. Ja wierzę, że to, co Bóg mówił do Jeremiasza, te obietnice dotyczą naszych czasów.