WYZNACZONY ABY MÓWIĆ by Carter Conlon

Na początku mojej drogi chrześcijańskiej Bóg włożył w moje serce zniewalającą miłość do zgubionych. Oczywiście, były też chwile, kiedy napotykałem na sprzeciwy, a nawet mi grożono. Pomimo tego ja po prostu nie mogłem milczeć, gdyż szczerze zależało mi na ludziach i byłem przymuszany, aby mówić o Jezusie Chrystusie. Ludzie wokół mnie umierali w grzechach i ktoś z Bożym współczuciem musiał z nimi rozmawiać. To jest powołanie życia dla każdego z nas.

Paweł powiedział to w taki sposób: „Dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem, i nauczycielem; z tego też powodu znoszę te cierpienia” (2 Tymot. 1:11-12). Paweł powiedział, „Cierpię, jestem powołany i jestem ustanowiony.” W taki sam sposób każdy z nas jest ustanowiony przez Boga, aby być głośnym świadkiem prawdy. Nie zostaliśmy powołani, aby milczeć w tej godzinie. Jesteśmy powołani, aby stać na tym, w co wierzymy; świadczyć o tym jak Bóg przemienił nas i nadal działa w naszym życiu. Jesteśmy powołani, aby stać niezachwianie, a nie uciekać tchórzliwie z powodu drwin upadłej ludzkości. A Bóg otworzył dla nas drzwi, abyśmy to czynili.

We wcześniejszych wersetach Paweł powiedział do Tymoteusza: „Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga,
który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami” (2 Tymoteusza 1: 8-9). To wszystko jest zgodne z Jego celem i łaską! To tak, jakby Bóg mówił:
Widziałem cię jak przychodzisz i przygotowałem dla ciebie drogę. Przygotowałem drogę, żeby przeciąć sznury potrzeby chwalenia i aprobaty ze strony ludzi. Przygotowałem dla ciebie drogę, abyś mógł kochać ludzi taką nadnaturalną miłością. Jestem gotowy, aby cię napełnić Moim Duchem Świętym i dać ci odwagę, abyś mógł stać jako głos dla królestwa Bożego – nie poprzez swoje zdolności, ale poprzez Mojego Ducha!”


__________
Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów zboru Times Square w 1994 roku, na zaproszenie pastora założyciela Dawida Wilkersona i został wyznaczony na stanowisko Pastora Seniora w 2001 roku. Mocny, współczujący lider, jest częstym mówcą na konferencjach dla pastorów i liderów prowadzonych po całym świecie przez World Challenge.