JEGO CZAS JEST KRÓTKI

Może ostatnio odnowiłeś swoje postanowienie, by gorliwie się modlić. A może poświęciłeś swój umysł i ciało dla Boga, jako ofiarę żywą. Wołałeś, „Nie chcę już półśrodków. Oddaję wszystko Jezusowi!”

Tego rodzaju postanowienia wzbudzają gniew diabła bardziej, niż cokolwiek innego. On wie, że każdy, kogo życie jest całkowicie poddane Bogu, jest wielkim zagrożeniem dla jego królestwa. Diabeł wie aż zbyt dobrze, że każdy, kto szuka Boga całym sercem, znajdzie Go i że modlący się święci wreszcie zwyciężą.

Ale szatan wie również, że jest pewien czas pomiędzy wypowiedzeniem modlitwy, a odpowiedzią na nią. Kochani, to jest ten krótki czas, kiedy diabeł działa!. On wie, że biedna wdowa wołała przez pewien czas, zanim została wysłuchana. Tak samo nasza odpowiedź przyjdzie we właściwym czasie. W międzyczasie, kiedy czekamy na Pana, diabeł chce nas pochłonąć!

Bóg nie skacze za każdym razem, kiedy wołamy, „Panie oddaję Ci wszystko!” Bóg wie, że poświęcenie, poddanie i pragnienie Chrystusa nie zawsze towarzyszą naszym emocjonalnym słowom. Dlatego Jego Duch nie odpowiada, aż zobaczy stałą determinację, jakiś dowód, że nie odwrócimy się od naszego pragnienia.

Szatan też o tym wie. Wie to z obserwacji naszego życia, kiedy nie traktujemy poważnie naszego oddania się Panu. Jeżeli nie jesteśmy poważni, by to wykonać, on nie marnuje czasu na nas. Zostawia nas samych w naszej słabości i grzechu.

Jednak w momencie, kiedy widzi prawdziwe oddanie w nas, pragnienie, by być wolnymi od grzechu, determinację, by odrzucić wszelką głupotę i oblec się w Chrystusa, to wie, że jego czas jest krótki. Wie, że będzie tylko krótki okres, zanim uwolnimy się z jego więzów i będziemy chodzić w chwale, działając przez wiarę i żyjąc w zwycięstwie. Wtedy on zaczyna rzucać w nas wszystkim z piekła!

Objawienie 12 mówi nam: Chrześcijaninie, wyjdź ze swojego letargu. Poddaj swoje ciało Jezusowi, jako żywą ofiarę. Szukaj Boga wszystkim co jest w tobie, ale przygotuj się, że będziesz miał doświadczenia twojego życia, ponieważ szatan będzie nacierał na ciebie z całą mocą!

Szatan zna twoje słabe punkty i będzie próbował cię odprowadzić w powodzi doświadczeń i pokus. On jest wystraszony, ponieważ widzi, że jesteś blisko zwycięstwa i wie, że jego czas jest krótki.