WIDZIEĆ BOŻĄ CHWAŁĘ

Bóg pozwolił Mojżeszowi zobaczyć Jego chwałę, by ten widok go zmienił – ale to samo dotyczy dzisiaj nas. Bóg objawia nam Swoją chwałę, byśmy widząc ją, mogli być przemieniani na Jego podobieństwo!

Dzisiaj Jezus Chrystus jest odbiciem tego, kim jest Bóg. Kiedy Pan przyjął ciało, było to pełne objawienie miłosierdzia, łaski dobroci i gotowości do przebaczenia niebiańskiego Ojca. Bóg zawarł wszystko z Jego natury i charakteru w Jezusie. Każde objawienie Jego chwały dla nas jest po to, by zmieniać nas w podobieństwo Chrystusa.

Apostoł Paweł dobrze rozumiał cel i efekt zobaczenia Bożej chwały. Widział to, jako moc do zmiany tego, kto to zobaczył, do zrewolucjonizowania życia każdego naśladowcy Chrystusa. „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem” (2 Kor. 3:18).

Paweł mówi nam, „Kiedy otrzymasz objawienie Bożej chwały – Jego miłości, łaski, cierpliwości i przebaczenia – Duch Święty będzie otwierał twoje oczy, byś widział więcej aspektów Jego natury i charakteru. Będziesz miał ciągle wzrastające objawienie Boga, byś Go poznał tak, jak On chce być poznany.”

Potem Paweł mówi w jeszcze mocniejszym tonie: „Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego” (Efezjan 1:17-18).

Kochani, Bóg chce nam powiedzieć, „Mojżesz zrozumiał Moją chwałę, a teraz chcę, byś ty zrozumiał. Chcę otworzyć twoje oczy przez Mojego Ducha, by pokazać ci, kim jestem. Nie jestem tylko Bogiem gniewu i sądu. Moją naturą jest miłość!”

„Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą” (3:17-19).