WYTRWAŁY W WIERZE

Ewangelia Łukasza mówi nam o ojcu, który przyprowadził opętanego przez demony syna do Jezusa. Chrystus powiedział do ojca, „Przyprowadź tu twojego syna. A gdy jeszcze podchodził, porwał go demon i szarpnął nim” (Łukasz 9:41-42). To słowo szarpnął oznacza gwałtowne konwulsje, straszne drżenie.

Ten młody człowiek przyszedł do Chrystusa i miał zostać uwolniony, przeniesiony z królestwa ciemności do królestwa światłości. Diabeł widział, że może zaraz stracić następną ofiarę, dlatego w gniewie rzucił tego młodego człowieka na ziemię w ostatnim, gwałtownym ataku. Chciał go zabić i zabrać jego duszę, zanim Jezus mógłby go uwolnić.

Szatan będzie próbował tego samego z tobą teraz. Z chwilą, kiedy zaczniesz iść w stronę Chrystusa, diabeł będzie próbował ostatniego ataku, żeby ciebie pożreć. Postawi ci przed oczami najbardziej zwodnicze pokusy. Będzie próbował przybić cię kłamstwami, wmawiając ci, że nigdy nie będziesz wolny od grzechu i pożądliwości. Będzie próbował cię przekonać, że zawsze będziesz należał do niego, a nie Boga!

Ale chcę ci przypomnieć: W tej chwili, kiedy zaczniesz iść w stronę Jezusa, diabeł staje się bezradny. On nie może zatrzymać nikogo, kto idzie do Chrystusa! On nie był w stanie zatrzymać tego opętanego młodego człowieka, żeby nie doszedł do Jezusa. Wystarczyło, że Chrystus powiedział słowo: „Jezus zaś zgromił ducha nieczystego i uzdrowił chłopca, i oddał go ojcu jego” (w. 42).

Jezus mówi nam, „Dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was” (Jakuba 4:7). Ale jak się daje odpór nieprzyjacielowi? Tylko przez wiarę! Po prostu przyjdź do Jezusa, zaufaj Mu, że On ciebie wybawi ze szpon szatana. „Któremu dajcie odpór, mocni w wierze” (1 Piotra 5:9).

Możesz być wolny dzisiaj. Możesz powiedzieć szatanowi: „Kiedy skończę czytanie tego przesłania, będę wolnym człowiekiem. Jezus mnie uwolni od każdej pożądliwości i bezbożnej pasji. To wszystko stanie się dlatego, że On tak powiedział.”

To co jest przed tobą może być trudne. Ale chwalebne, olśniewające słońce Ojca będzie zawsze jasno świeciło dla ciebie!