SPRAGNIENI PEŁNI CHRYSTUSA

Jeżeli pragniesz i łakniesz pełni Chrystusa, to szatan wypowie ci wojnę. Kiedy zobaczy dowody na to, że twoje postanowienie jest prawdziwe – twoja pilność w modlitwie, twoja samozaparcie się – to on użyje każdej broni z piekła i będzie próbował zniszczyć twoje świadectwo. Dlaczego? Ponieważ twoje świadectwo jest Bożą odpowiedzią na odstępstwo i ruinę!

O tym mówi ten piec ognisty w Księdze Daniela. Szatan opracował szczegółowy plan, żeby zniszczyć jedyne świadectwo Bożej mocy jakie pozostało w Babilonie. Punktem kulminacyjnym był rozpalony do białego piec, który miał za zadanie zabicie wszelkich żywych dowodów na prawdę Bożej ewangelii (zobacz Daniela 3).

Trzech pobożnych młodych Izraelitów służyło w wysokich urzędach Babilońskich i byli to mężczyźni, którzy byli widzialnym świadectwem ewangelii, którą głosili. Oddzielili się od zmysłowego stylu życia w Babilonie i zamiast tego oddali się modlitwie. Ci trzej młodzieńcy nie byli prorokami, ani kapłanami, ale zwykłymi świeckimi kaznodziejami, którzy pozostali wierni Bogu i mieli czyste serca wśród tych bałwochwalczych mas ludzi wokoło.

To oczywiście wzbudzało wściekłość szatana, więc wszedł w serce króla Babilońskiego. Król ten wzniósł olbrzymi złoty posąg i ogłosił, że jest to oficjalny bóg narodu i obiekt, któremu trzeba oddawać cześć. Potem wezwał wszystkich urzędników i sług z każdego narodu, jakie były pod panowaniem Babilonu, żeby wprowadzić tę nową religię. Kiedy rozpoczęła grać muzyka na tej ceremonii, wszyscy mieli się pokłonić temu nowemu bogu.

Szatan też pobudził króla, żeby zbudował olbrzymi piec z cegły i umieścił go tak, aby jego rozpalone płomienie były widoczne dla wszystkich. Dlaczego szatan to zrobił? Na pewno wiedział, że nie ma takiego gubernatora, sędzi czy szeryfa nigdzie w Babilonie, którzy by się sprzeciwili temu nowemu dekretowi. Oni nie musieli być kuszeni ani straszeni.

Właściwie oni wszyscy chyba zaniemówili i zastanawiali się: „Ciekawe kto się sprzeciwi? Wszystkim nam się dobrze powodzi – mamy powodzenie, mamy co jeść i pić i mamy dobre życie. A ta nowa religia jest łatwa dla duszy. Kto by chciał z tego rezygnować?”

A więc po co był ten rozpalony piec? Było to całkowicie działo szatana – manipulacja opracowana przez niego po to, żeby zniszczyć tych trzech młodych ludzi. On chciał zabić i wyeliminować jedyne pozostałe świadectwo Boże w Babilonie!

Ci trzej młodzieńcy odpowiedzieli tak na rozkaz króla: „Nasz Bóg, któremu służymy jest w stanie wyrwać nas z tego rozpalonego pieca i On nas też wyrwie z twojej ręki królu” (Daniel 3:17).