KRÓTKI CZAS

„Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Objaw.12:12).

Powyższy fragment z Objawienia mówi nam, że szatan prowadzi totalną wojnę przeciwko świętym Bożym. Wspomina również, że diabeł ma krótki czas, by wykonać swoje dzieło: „Dlatego bo wie, iż czasu ma niewiele”.

Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, musimy być stale świadomi, że diabeł postanowił nas zniszczyć. Dlatego Paweł mówi, że musimy wiedzieć o planach i taktykach naszego wroga wszystko, co możemy: „aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem są nam dobrze znane” (2 Kor. 2:11).

Piotr nas ostrzega: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (1 Piotra 5:8). To nie znaczy, że diabeł gdzieś tam lata w kosmosie i wydaje polecenia zastępom demonicznym. Wiemy, że szatan został strącony na ziemię, kiedy Chrystus pokonał go na krzyżu. Dlatego królestwo diabła jest ograniczone do tu i teraz. (Patrz Obj. 12:19).

Wbrew temu, co myśli wielu chrześcijan, szatan nie ma nieograniczonej mocy. Został pokonany przez Jezusa i obdarty z całej władzy. Szatan nie jest też wszechwiedzący, to znaczy, że nie wie, co my myślimy. Nie jest też wszechobecny – nie może być wszędzie jednocześnie. Jest ograniczony do jednego miejsca w jednym czasie.

Ale szatan ma aniołów i siły rozstawione po całej ziemi, a jego zastępy demonów dostarczają mu informacji. One słyszą, kiedy się modlisz i widzą twoje posłuszeństwo Bogu. I to właśnie wzbudza gniew szatana przeciwko tobie!

Słowa w Objawieniu 12:12, które mówią, że diabeł wie, iż ma krótki czas, nie mówią o czasie, który został szatanowi przed powrotem Chrystusa. Raczej jest to o stałej granicy, o serii krótkich czasów, które szatan ma na dokonanie swojego dzieła. Jest to o krótkich czasach, które ma na wojnę przeciwko świętym Bożym!