WTEDY PRZYJDZIE PAN

Dzisiaj nacisk pokus i kompromisu jest wiele razy większy niż było to jedno pokolenie temu wstecz. Na przykład szatan wykorzystał całą technikę naszego wieku – nasycając ją zwiedzeniem, zmysłowością, pożądliwością i pokusami. Dlaczego mamy do czynienia z rozpalonymi do białości pokusami dzisiaj? Dlaczego jest wykorzystywana pożądliwość i seks, żeby sprzedawać prawie wszystkie produkty? Dlaczego w internecie są setki stron porno. Kto jest celem tego zalewu brudu?

Nie jest to ten świat, który już został zwiedziony. Nie, szatan nie bierze ich na celownik. On raczej manipuluje mediami, żeby usidlić serca zwycięskich chrześcijan. On chce osłabić i zniszczyć świadectwo ewangelii.

Obecnie ten piec jest rozgrzewany siedem razy mocniej nad życiem wielu wierzących. Szatan stworzył takie sytuacje w ich domach, w miejscu pracy i we wzajemnych relacjach, które są bardziej napięte niż kiedykolwiek przedtem. Wielu, kiedyś mocnych chrześcijan się poddaje i rezygnują z Boga. Już się nie modlą o pomoc. Zamiast tego myślą, „Moje doświadczenie jest zbyt trudne, żebym się mógł ostać!”

W Księdze Daniela 3 Bóg obrócił plan diabła w okazję, aby Jego świadectwo dotarło do całego narodu Babilońskiego. Ponieważ ci trzej młodzi mężczyźni nie zgodzili się pokłonić, Pan ich wybawił. A oni przekazali dla narodu wyraźną manifestację Pana Jezusa Chrystusa!

Król Babilonii wydał takie świadectwo: „ Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? . . . Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do Syna Bożego” (Daniel 3:24-25).

Król szybko unieważnił swój pierwszy dekret pokłonu bałwanowi i wydał nowy dekret: „Dlatego wydaję rozkaz: Ktokolwiek, należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka, wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten” (werset 29).

Umiłowani, to wszystko się wydarzyło dzięki świadectwu trzech mężczyzn – sprawiedliwych i kochających Boga, którzy byli gotowi oddać swoje życie w wierze.

Tak, wszystko będzie coraz gorętsze ekonomicznie, fizycznie, mentalnie, duchowo i w każdy inny sposób. Ale Bóg już położył Swoją rękę na oddzielonych, pobożnych mężczyzn i kobiety na każdym miejscu. Jego ewangelia będzie głoszona jako świadectwo.

Potem przyjdzie Pan!