DOTYKANIE NARODÓW DLA CHRYSTUSA

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz. Ap. 1:8).

Jestem zdumiony i rozczarowany, widząc wielu kaznodziejów, zarówno młodych, jak i starszych, którzy biegają po całym świecie, szukając strategii dla wzrostu ich kościołów. Obecnie wielu kaznodziejów bierze udział w seminariach i konferencjach, gdzie młodzi profesjonaliści używają wykresów i badań opinii, by pokazać im, jak zbudować większe kościoły. Inni masowo biorą udział w „przebudzeniach”, w nadziei nauczenia się metod, jak sprowadzić Ducha Świętego na ich zgromadzenia.

Obecnie towarzystwa misyjne wysyłają więcej pracowników, niż kiedykolwiek przedtem. Ich wołaniem stało się, „Musimy mieć więcej ludzi na polu misyjnym! Potrzeba więcej wykwalifikowanych mężczyzn i kobiet, by zdobyć narody dla Chrystusa.”

Zbyt wielu z tych misjonarzy wraca do domu po kilku latach. Są przybici, zniechęceni, atakowani przez moce demoniczne w tych obcych krajach. Dlaczego? Ponieważ ich życie nie odzwierciedlało ewangelii, którą głosili; oni nigdy nie przeżyli osobistego poznania panowania Chrystusa, ani pełni Ducha Świętego.

Kochani, trzeba czegoś więcej, niż kilku pomysłów czy strategii, by zdobyć narody dla Chrystusa. Wszystkie nasze plany są na próżno, jeżeli Jezus nie jest na tronie w każdej dziedzinie naszego życia!

Nigdy w historii nie było takiego dzikiego natarcia duchów demonicznych, pochodzących z piekła. Bezprawie zalewa ziemię, a naród powstaje przeciwko narodowi, To wszystko dzieje się, ponieważ szatan wysłał zastępy demoniczne na ostateczną wojnę przeciwko świętym!

Jednak Bóg nigdy nie jest zaskoczony przez coś, co dzieje się na świecie, Nie jest zdumiony straszną plagą narkomanii czy aborcji. Jaka jest Jego odpowiedź w tym czasie niepokojów i bezprawia? Co On proponuje, jako antidotum na odstępstwo i atak mocy demonicznych? Co Bóg zrobi w czasie takich zniszczeń?
Jego odpowiedź jest taka sama, jak zawsze – by w mocny sposób pokazać zwycięstwo Chrystusa. Bóg zawsze odpowiadał, wzbudzając świeżą resztkę mężczyzn i kobiet, którzy będą czystym świadectwem Jego zbawiającej i uświęcającej mocy, i tak samo jest dzisiaj. Jego plan, to na scenę aktywności antychrysta wprowadzić ciało oddzielonych, pełnych Chrystusa zwycięzców – bogobojnych mężczyzn i kobiety, którzy będą żyć w całkowitym poddaniu Jego rządom i Jego panowaniu!