SPRAWCY KŁOPOTÓW IZRAELA

Kim są prawdziwi sprawcy kłopotów w domu Bożym dzisiaj? To nie grupa Eliasza, która wzdycha i płacze nad obrzydliwością w kościele. To nie ci, którzy odsłaniają grzech i świadczą przeciwko bezbożnym uczynkom przywódców religijnych i tym beztroskim na Syjonie. Nie, wszelkie podziały są powodowane przez kompromis. Wszelki kłopot w domu Bożym jest rezultatem odstępstwa i odejścia od przykazań Pana. „ Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn” (Jakuba 3:16).

Paweł ostrzega braci, żeby „się wystrzegali tych, którzy wzniecają spory ... i unikali ich” (Rzymian 16:17). Ale kim byli ci, którzy „powodowali zgorszenia przeciwne głoszonej nauce?” To nikt inny jak egocentryczni, odstępcy, którzy „dbali o swoje brzuchy” (werset 18). To pokazuje, że podział jest powodowany przez pyszne, aroganckie dbanie o własne interesy. Paweł powiedział, „Przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków (nie spodziewających się tego) (w. 18). Ci, którzy lekko traktują grzech, przymykają oko na złe czyny, są tymi, którzy doprowadzają do podziałów. Prawdziwe ciało Chrystusa nigdy nie było i nie będzie podzielone. Ci, którzy są w świętej jedności z Chrystusem są już zjednoczeni między sobą. Grzech dzieli!

Paweł i Sylas zostali przyprowadzeni przed radę miasta Filipii i zostali oskarżeni o powodowanie „wielkiego zamieszania” w mieście (Dz. Ap. 16:20). Zostali pobici i wrzuceni do więzienia jako rezultat kłopotu jaki spowodowali. Co było tym wielkim zamieszaniem? Paweł i Sylas wyrzucili ducha wieszczego z dziewczyny, która „ przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa” (Dz. Ap. 16:16 i 19).

Kiedy jest zagrożony w jakiś sposób własny interes, rozlega się wołanie: „Rozrabiacy! Podziały! Zagrożenie dla jedności!” Paweł i Sylas obnażyli religijną grę, zwiedzenie demoniczne pod przykryciem religii. Był to bardzo korzystny plan dla kilku wybranych, którzy wiedzieli jak manipulować nieświadomym tłumem. Co spowodowało ten krzyk, „Podział”? Było to przebudzenie oczyszczenia. Ci, którzy oskarżali Pawła i Sylasa o to, że wywołują niepokój, mieli zupełnie inne motywy i nie chcieli pokutować i chodzić w świętości.

Boże, daj nam więcej takich powodujących niepokój w Izraelu, którzy nie boją się stanąć przeciwko religijnej hipokryzji i nieposłuszeństwu!