OPÓŹNIONE I ODMOWNE ODPOWIEDZI NA MODLITWY

„Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności” (Jakuba 4:3).

Bóg nie będzie odpowiadał na modlitwy, które dodają do naszej wyniosłości lub wzmagają nasze pokusy. Po pierwsze, Bóg nie odpowiada na modlitwę osoby, która w sercu trzyma pożądliwość. Wszystkie odpowiedzi są zależne od wyrzucenia z serca zła, pożądliwości i uprzykrzonych grzechów.

„Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał” (Psalm 66:18).

Test tego, czy nasza prośba jest oparta na pożądliwości, jest prosty. Jak radzimy sobie z opóźnieniami i odmową – to jest odpowiedź. Modlitwy oparte na pożądliwości żądają natychmiastowej odpowiedzi. Jeżeli pożądliwe serce nie otrzymuje pożądanej rzeczy szybko, dąsa się, płacze i mdleje – albo wybucha narzekaniem, a wreszcie oskarża Boga, że jest głuchy.

„Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz?” (Izajasz 58:3).

Pożądliwe serce nie potrafi widzieć Bożej chwały w Jego odmowie czy opóźnieniu. Ale czy Bóg nie otrzymał więcej chwały, kiedy odmówił prośbie Chrystusa, aby, jeżeli to możliwe, zachował Jego życie od śmierci? Aż nie chcę myśleć, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby Bóg wysłuchał Jego modlitwy.

Bóg, w Swojej sprawiedliwości musi opóźnić lub odmówić wysłuchania naszych modlitw, póki nie zostaną oczyszczone od egoizmu i pożądliwości.

Czy może być jeden prosty powód, dlaczego większość naszych modlitw napotyka na przeszkody? Czy może jest to wynik ciągłego flirtowania z pożądliwościami lub uprzykrzonym grzechem? Czy zapomnieliśmy, że tylko ci, którzy mają czyste ręce i czyste serce, mogą stanąć na Jego świętej górze? Tylko całkowite odrzucenie pielęgnowanego grzechu otworzy szeroko bramy nieba i odblokuje błogosławieństwa.

Zamiast się poddać, biegamy od doradcy do doradcy, próbując znaleźć pomoc i poradzić sobie z rozpaczą, pustką i niepokojem. Jednak to wszystko jest na próżno, jeżeli najpierw grzech i pożądliwość nie zostaną wyrwane. Grzech jest korzeniem wszystkich naszych problemów. Pokój przychodzi tylko wtedy, kiedy się poddamy i porzucimy wszelki ukryty grzech.