NAJBLIŻSI PRZYJACIELE

Kogo nazywasz swoim najbliższym przyjacielem? Możesz w to wierzyć lub nie, to pytanie jest sprawą wielkiej troski dla Pana, ponieważ twoja przyjaźń mówi głośno zarówno dla Boga i świata o stanie twojego serca.

„Panie, co Ty myślisz o mojej przyjaźni? Czy to się Tobie podoba?” Czy myślałeś kiedyś, żeby zadać Mu takie pytanie? Fakt jest taki, że sprawiedliwy przyjaciel może być przyczyną błogosławieństwa i przychylności Boga, ponieważ zachęca cię do bogobojnego stylu życia. Z drugiej strony, bezbożny przyjaciel może być łańcuchem do każdego rodzaju zła i prowadzić do strasznej niewoli.

Kiedy używam słowa przyjaciel w tym rozważaniu, to nie odnoszę się do bezpośrednich członków rodziny. Moja definicja przyjaciela tutaj to ktoś, z kim jesteś blisko związany, ktoś z kim dzielisz się w naturalny sposób. Krótko mówiąc, przyjaciel to ktoś, z kim chodzisz i rozmawiasz i przed kim otwierasz swoje serce.

Prawdopodobnie masz różne kręgi przyjaciół: w sferze „biznesu,” co obejmuje twoich współpracowników, partnerów czy klientów; w kręgach „towarzyskich”które obejmują tych, z którymi masz kontakty powierzchniowe. Możesz też mieć kontakty z bezbożnymi znajomymi. Apostoł Paweł powiada, że jest niemożliwe dla nas, aby unikać tych rodzajów kontaktów, bo musielibyśmy opuścić ten świat całkowicie!

Ale kręgi, o które chodzi Bogu najbardziej to twój krąg intymny, twoi najbliżsi. Są to ludzie, których kochasz najbardziej i którzy mają największy wpływ na twoje życie. W naturalny sposób przyciągacie się i zgadzacie się w większości spraw, więc czujesz się bezpieczny, żeby otwierać przed sobą wzajemnie serce.

Biblia mówi nam, żebyśmy nie byli nieświadomi jeżeli chodzi o zamysły szatana. A jednym z najbardziej powszechnych ataków diabła przeciwko nam jest wprowadzenie w wewnętrzny krąg przyjaciół kogoś, kto żyje w zwiedzeniu, jest agentem piekła, który ma misję zniszczenia nas. Szatan używa tego podstępu szczególnie w stosunku do samotnych albo współczujących chrześcijan. On pragnie przemienić niczego nie podejrzewającą uprzejmość człowieka w związek ze złym duchem!

„Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje [ludzi] (1 Kor. 15:33).