BEZBOŻNE ZWIĄZKI

Król Jehoszafat był sprawiedliwym człowiekiem, który panował nad Judą, kiedy królestwo Izraela było podzielone. Serce tego człowieka było całkowicie oddane Bogu i był błogosławiony i szanowany ponad wszystkich w swoim pokoleniu: „I był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid” ( 2 Kronik 17:3).

Jednak Pismo mówi, że Jehoszafat spowinowacił się ze złym królem Achabem, który panował nad północnym królestwem Izaraela: „Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem” (18:1). Biblia mówi o Achabie: „Czynów takich, pobudzających do gniewu Pana, Boga Izraela, popełnił więcej aniżeli wszyscy królowie izraelscy, jego poprzednicy” (1 Król. 16:33).

Może się zastanawiasz jak to jest, że taki sprawiedliwy król jak Jehoszafat wszedł w bliską przyjaźń z tak bezbożnym królem. Ja wierzę, że jest tylko jeden powód: to była część szatańskiego podstępu, aby zniszczyć sprawiedliwego Jehoszafata!

Jehoszafat oczyścił kraj, wypędził wszystkich bożków i wygubił bałwochwalczych proroków. Ale żona Achaba, Jezebel oddawała cześć Baalowi i ona też wiedziała co Jehoszafat zrobił z jej bożkami. Dlatego skierowała swój wzrok na to, aby zgubić tego człowieka!

Jezebel obmyśliła plan ze swoją bezbożną córką Atalią, żeby przeniknąć na bogobojny dwór Jehoszafata. Atalia spotkała syna Jehoszafata Jehorama i użyła swojego wdzięku, żeby zdobyć jego serce. Plan się powiódł i Jehoram zdecydował się ożenić zAtalią. Poprosił swojego ojca o jego błogosławieństwo i Jehoszafat głupio się na to zgodził.

Z powodu tego małżeństwa zło weszło do wewnętrznego kręgu Jehoszafata i diabeł musiał chyba tańczyć z radości! Jehoszafat mógł ostrzec swojego syna, że Atalia była zbuntowaną kobietą, która go odprowadzi od Boga, ale nie zrobił tego. Mógł mu doradzić, żeby zerwał te relacje, ale Jehoszafat nic nie powiedział.

Jehoszafat miał Pismo Święte do dyspozycji; Dawid powiedział bardzo wyraźnie: „- Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców” (Psalm 1:1). Jehoszafat to wiedział, ale nie zajął stanowiska!