MOC MODLITWY

Jeżeli kwestionujemy moc modlitwy, przegrywamy. Diabeł próbuje okraść nas z nadziei i chce, by wyglądało to tak, jakby modlitwa nie była już skuteczna.

Szatan jest sprytny i chce nas oszukać kłamstwami i niepotrzebnymi obawami. Kiedy Jakub otrzymał fałszywą wiadomość, że Józef został zabity, to doprowadziło go do rozpaczy, chociaż było to kłamstwo. Józef żył i dobrze mu się powodziło, a przez cały ten czas jego ojciec żył w smutku, wierząc w kłamstwo.

Strach spowodowany niewiarą okrada wierzącego z radości i ufności w Bogu. Bóg nie wysłuchuje wszystkich modlitw, ale wysłuchuje tylko modlitwy z wiarą. Modlitwa jest jedyną bronią w walce z wrogiem i musi być używana z ufnością, bo w przeciwnym razie nie mamy żadnej obrony przeciw kłamstwom szatana.

Myślimy, że Bóg nas nie słyszy, bo nie mamy dowodu w postaci odpowiedzi. Ale możesz być pewien, że czym dłużej czekasz na odpowiedź, tym doskonalsza ona będzie. Również, czym głębsza cisza, tym głośniejsza odpowiedź!

Nasz brak cierpliwości jest dowodem, że niewiele oczekujemy po tej modlitwie. Opuszczamy komorę modlitwy i plączemy się po drodze; wydaje mi się, że gdyby Bóg odpowiedział, bylibyśmy w szoku..

Abraham modlił się o dziecko i Bóg odpowiedział. Ale ile lat upłynęło, zanim mógł to dziecko wziąć w ramiona? Każda wierna modlitwa jest słyszana w momencie, kiedy jest zanoszona, ale Bóg postanawia odpowiedzieć w Jego czasie i na Jego sposób. W międzyczasie oczekuje, że będziemy się radować z samej obietnicy i w nadziei, oczekując na wypełnienie. On również pakuje Jego opóźnienia w słodki pakunek miłości, by uchronić nas od rozpaczy.

„Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał” (Hebr. 10:36).