WYDAWANIE OWOCU

Jest taki fragment Pisma, który mnie głęboko dotyka. Jezus powiedział, „ Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. ...Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną” (Ew. Jana 15:1,6).

Czytałem te mocne słowa Chrystusa wiele razy i nie mogę uciec przed ich osądzającą mocą. Duch Święty pokazał mi ważność zrozumienia tych słów, Mój Ojciec jest winogrodnikiem .. każdą latorośl, która nie wydaje owocu odcina.”

Ta sprawa wydawania owocu przez chrześcijan to nie jest sprawa do wyboru przed Bogiem. On obserwuje swoją winnicę i wszystkie wszczepione gałązki z wielką zazdrością i uwagą, cierpliwie czekając, aż gałązki wydają owoc. Stoi koło nich z nożem przecinającym w ręku i z miłością obserwuje czy nie ma jakiegoś najmniejszego znaku zepsucia, zarazy, choroby, które mogą zatrzymywać wzrost. Bóg oczekuje owocu od każdej gałązki. Bez owocu nie można uczcić i uwielbić Jego, ani być prawdziwym uczniem Chrystusa. Jezus powiedział: „Przez to będzie uwielbiony Ojciec Mój, jeśli wydacie wiele owocu i tak będziecie Moimi uczniami” (Jana 15:8).

Wydawanie owocu jest ściśle związane z podobaniem się Bogu – wypełnieniem naszej misji w Chrystusie – z otrzymywaniem odpowiedzi na nasze modlitwy i prośby. Jezus powiedział: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam” (w. 16).

Właściwie wydawanie owocu dotyczy bardziej tego czym się stajemy niż po prostu co robimy. Ja wydaję owoc, kiedy nic nie przeszkadza w przepływie życia Chrystusa do mnie. To Jezus miał na myśli, kiedy powiedział: „Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem” (Jana 15:3). Mówi On, „ponieważ uwierzyliście Mojemu Słowu – drżeliście na to Słowo, pozwoliliście, aby ono odkrywało każdy ukryty sekret, wyprowadzało na światło każdą ciemną sprawę, pozwalaliście aby Słowo Boże was oczyszczało – to wszystkie przeszkody zostały usunięte!”