JEGO BEZCENNE SKARBY

Bóg postanowił osiągnąć Jego cele na ziemi poprzez ludzi słabych.

Izajasz, wielki bojownik modlitwy, był człowiekiem takim, jak my. Dawid, człowiek według serca Bożego był mordercą i cudzołożnikiem, który nie miał żadnego moralnego prawa do Bożych błogosławieństw. Piotr zaparł się samego Pana Boga z nieba – zaklinając się przed tym, Kto go najbardziej kochał. Abraham, ojciec narodów żył w kłamstwie – używając swojej żony jako zastaw, by chronić własną skórę. Jakub był oszustem. Adam i Ewa zmienili doskonałe małżeństwo w koszmar. Salomon, najmądrzejszy człowiek na ziemi zrobił najgłupsze rzeczy, kiedykolwiek zapisane w historii. Józef wyśmiewał się po dziecinnemu ze swoich braci – aż ta zabawa obróciła się przeciwko niemu. Jonasz pogardził miłosierdziem Bożym dla pokutujących ludzi i chciał zobaczyć, jak całe miasto spłonie, by usprawiedliwić swoje proroctwo przeciwko nim. Lot zaoferował swoje dwie córki dziewice dla tłumu seksualnie wypaczonych Sodomitów.

Ta lista jest długa – ludzie, którzy kochali Boga, którzy byli potężnie używani przez Boga, prawie zniszczyli siebie przez swoje słabości. Ale Bóg zawsze był przy nich, mówiąc, „Ja ciebie powołałem i Ja będę z tobą. Pomimo tego Ja wykonam Moją wolę!”

Jedno z najbardziej zachęcających miejsc w Biblii, to 2 Koryntian 4:7: „Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas.” Potem Paweł opisuje te gliniane naczynia – umierających ludzi, z problemami z każdej strony, zakłopotanych, prześladowanych i odrzuconych. Nawet chociaż nigdy nie byli odrzuceni, ci ludzie, używani przez Boga, ciągle wzdychają pod ciężarem swojego ciała, oczekując przyobleczenia w nowe.

Bóg szydzi z mocy ludzkiej. Śmieje się z naszych egoistycznych wysiłków, by być dobrymi. On nigdy nie używa wysoko postawionych i mocnych, ale używa tego, co słabe, by zawstydzić mądrych.

„Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne,… to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, …. aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym.(1 Kor. 1:26-29).

Bóg wkłada Swoje drogocenne skarby w naczynia gliniane, ponieważ ma przyjemność w wykonywaniu tego, co niemożliwe, przez takie nic.