ON UCZYNIŁ CIĘ NOWYM! by Gary Wilkerson

Czy jesteś uwolniony? Prawdopodobnie myślisz, “Oczywiście! Jestem obmyty, odkupiony, uświęcony przez Jezusa i żyję dla Niego.”

Teraz następne pytanie: Czy twoje codzienne życie jest odbiciem chwalebnej wolności, którą właśnie opisałeś? Czy twoi przyjaciele, współmałżonek, twoje dzieci mogą powiedzieć, że jesteś uwolniony? Czy też jesteś jak wielu chrześcijan, którzy czują się, jakby byli na duchowej huśtawce? Czy twoje chodzenie z Chrystusem jest raz w górze, a raz na dole, jakby jednego dnia było duchowe, a następnego cielesne?

Przez wiarę akceptujemy wielką prawdę o dziele Jezusa dla nas – zbawienie, odkupienie, uświęcenie i wyzwolenie. A jednak dla wielu z nas są to ”duchowe prawdy”, które istnieją w innym świecie. Śpiewamy i radujemy się w kościele każdego tygodnia z powodu tego, co Jezus uczynił dla nas – ale czy Jego dar wolności jest realny w naszym codziennym życiu?

Wszyscy czasami walczymy o to, by pozostać czystymi w myślach i działaniu. Może w tym tygodniu powiedziałeś coś niegrzecznie do swojej współmałżonki i zastanawiałeś się , „Co jest ze mną nie tak? Dlaczego nie mogę być błogosławieństwem w moim małżeństwie?”

Kiedykolwiek zawodzimy w naszym chodzeniu z Bogiem, zastanawiamy się, „Czy Bóg mnie naprawdę uwolnił?” Może czasami masz wątpliwości odnośnie zbawienia. Przyjacielu, to nie jest wolność. A więc co to znaczy być prawdziwie wolnym w Chrystusie? Pierwszy dowód pochodzi od Jezusa, który powiedział, „A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć?... Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mat. 6:27,33)

Chrystus kieruje te same słowa do nas wszystkich, którzy martwimy się o nasze życie duchowe: Nie troszczcie się! Nie ma znaczenia, jak będziesz się oskarżał na temat twojego chodzenia z Nim. On oświadcza, „Jesteś nowym stworzeniem” (Patrz 2 Kor. 5:17). W momencie, kiedy postanowiłeś naśladować Jezusa, On uczynił cię nowym – i to się nigdy nie zmienia. Nawet kiedy myślisz, że odszedłeś za daleko, Jezus mówi coś odwrotnego: „Nie martw się, Ja przygotowałem dla ciebie wszystko, byś miał społeczność ze Mną.”