„CHRISTUS VICTOR” by Gary Wilkerson

„Christus Victor”, to łacińskie wyrażenie, którego pierwszy kościół używał dla opisu Jezusa i Jego zadośćuczynienia. Proste tłumaczenie oznacza, „Nasze zwycięstwo nie jest w nas, ale w Chrystusie.” Jeżeli pokonujemy naszego wroga, kiedy szanse są pół na pół, mamy pokusę, by myśleć, „Wygrałem bitwę.” Ale kiedy nasz wróg ma 5 metrów wzrostu, kiedy go gromimy, a on powraca jeszcze mocniejszy, kiedy wykorzystaliśmy wszystkie nasze możliwości, kiedy załamaliśmy ręce i powiedzieliśmy, „Ja nie potrafię”, wtedy Bóg mówi, „Wreszcie jesteś tam, gdzie chciałem cię mieć.”

Zazwyczaj opowiadamy dzieciom historie ze Starego Testamentu nie po to, by uczyć je duchowych prawd, ale jako instrukcje moralne. Na przykład lekcja o Jonaszu jest zazwyczaj przedstawiana, jako, „Bądź posłuszny Bogu, albo będziesz miał poważne kłopoty.”

Większość z nas słyszała na szkółce niedzielnej historię o Dawidzie i Goliacie, jako, „Bądź odważny.” Kłopot z interpretacją historii Dawida polega na tym, że uczymy dzieci robić to, czego nie są w stanie zrobić. Żaden z Izraelitów nie byłby stanie przeżyć walki wręcz z Goliatem. Ta walka przekraczała możliwości najodważniejszego człowieka.

Podobnie też, kiedy mamy walkę duchową, nie wystarczy brawura i odwaga. Dawid wiedział, że nie mógł się równać z Goliatem. Właściwie, to nawet nie był żołnierzem; był za młody. Jedyna rzecz, w którą Dawid był uzbrojony, to chleb i ser dla jego braci. Ale różnica polegała na tym, że Dawid wiedział, iż ta walka należy nie do niego, ale do Boga. Kiedy usłyszał szyderstwa Goliata, oświadczył:

„Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię, i odetnę ci głowę…. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze.” (1 Sammuel 17:46-47).

Duchowe zwycięstwo nigdy nie jest nasze – ono pochodzi od naszego Wybawcy. W tej historii Dawid jest obrazem Wybawcy, Chrystusa. On odcina naszą rozpacz i cierpienie z autorytetem, któremu nie sprosta żaden demon. Goliat nie miał szans tego dnia z jednego powodu: Ta walka należała do Pana.