JEZUS JEST KRÓLEM MOJEGO ŻYCIA

Może mówisz,”Chcę, aby Jezus był królem mojego życia. Chcę zrobić wszystko, co On mi każe!” Pozwólcie, że pokażę wam dwa z cudownych błogosławieństw, które przychodzą do wszystkich, którzy czynią Jezusa królem swojego życia.

Po pierwsze, Pismo mówi, że jeżeli poddasz siebie Jezusowi, oczekując na Jego radę i kierownictwo, to będziesz uczestnikiem Jego świętości. „ Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali; czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości” (Hebr. 12:9-10).

Paweł daje nam polecenie, abyśmy przychodzili do Jezusa i prosili Go, żeby nam dał zwycięstwo nad naszymi grzechami i obawami: „ I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską” (Rzymian 6:13-14).

Bóg mówi, „Jeżeli chcecie poznać obfitujące życie – prawdziwe, pełne życie – to poddajcie się Mnie, a Ja wam dam życie bez bojaźni, poczucia winy czy potępienia!”

Po drugie, ci którzy poddają się Chrystusowi jako Panu, będą chodzić w pokoju – bez strachu i obaw. „że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. ... Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju” (Łukasza 1:74-75, 78-79).

Co za wspaniała obietnica! Jeżeli poddamy nasze życie Jemu, to On rozświeci Swoje światło w naszej ciemności i będzie nas prowadził do pokoju i odpocznienia. Można poznać, kiedy człowiek uczynił Chrystusa Panem swojego serca. Takie życie wytwarza pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie i możesz zobaczyć ten pokój na twarzy i w zachowaniu tej osoby.