DZISIAJ MOŻEMY SŁYSZEĆ JEGO GŁOS

Miliony ludzi nawróciły się, ponieważ jeden człowiek usłyszał Jego głos. „Saul upadł na ziemię i usłyszał głos” (Dz. Ap. 9:4). Kiedy już stał się Pawłem, dalej słyszał głos Pana. On znał głos Pasterza.

Piotr pozwolił, by głos Zbawiciela doszedł do niego. „Piotr wyszedł na dach, aby się modlić.. I odezwał się do niego głos:” Dz. Ap. 10:9,13). Wszyscy Poganie zostali zaproszeni do królestwa, wraz z domem Korneliusza, ponieważ jeden człowiek posłuchał Jego głosu. My tez musimy pozwolić, by ten głos do nas docierał. „Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie… (Psalm 95:7) Co Bóg mógłby zrobić poprzez chrześcijan, którzy nauczą się słyszeć z nieba!

Zamiast czekać, że głos Boży dotrze do nas, biegamy do doradców i psychologów, czytamy książki, słuchamy taśm, mając nadzieję, ze usłyszymy coś od Niego. Chcemy lidera, za którym pójdziemy, planu na przyszłość i wyraźnego kierunku, ale niewielu wie, jak przyjść do Pana i usłyszeć Jego głos.

Bóg chce potrząsnąć ziemią jeszcze raz. Cały wszechświat jest gotów na poruszenie Ducha Świętego! „Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi; jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem” (Hebr. 12:25-26).

On obiecał, „Jeszcze raz będzie słyszany Mój głos. Ci, którzy usłyszą, poruszą ziemię. Poruszy się ziemia i niebo. Przez słyszenie Mojego głosu, cokolwiek poruszycie na ziemi, będzie poruszone i w niebie.”

Do ostatniego zboru w Laodycei Pan woła, „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Objaw. 3:20).

To jest ostatnie wołanie Chrystusa do kościoła. „Otwórz się. Wpuść mnie do twojej komory. Rozmawiaj ze Mną i pozwól Mi mówić do ciebie i mieć społeczność. W ten sposób Ja zachowam cię od godziny pokuszenia, która przychodzi na cały świat.”