ODWAGA ABY WEJŚĆ

Hebrajczyków 10 zawiera niesamowitą obietnicę. Mówi ona, że Boże drzwi są dla nas otwarte, dając nam całkowity dostęp do Ojca.

„Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą” (Hebr. 10:19-22).

Kilka wersetów później jesteśmy ostrzegani, że zbliża się dzień Pański: „ Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” (werset 25). Bóg mówi, „Nawet teraz, kiedy przybliża się czas powrotu Chrystusa, musicie szukać Mojego oblicza. To jest czas, aby wejść do komory modlitwy i poznawać Mnie!”

Ja wierzę, że już oglądamy znaki tego, że zbliżamy się do upadku naszego systemu finansowego; przemoc i niemoralność wzmagają się, a nasze społeczeństwo goni za przyjemnościami. Fałszywi prorocy - „aniołowie światłości” - oszukali wielu poprzez swoje doktryny demoniczne. W każdej chwili możemy się spodziewać, że zobaczymy godzinę ucisku, która spowoduje to, że serca ludzi będą drżeć ze strachu. Ale zanim to się wszystko stanie, pisarz Listu do Hebrajczyków mówi:

„Niech ta prawda nie umknie waszej uwadze! Bądźcie czujni i uważni. Macie otwarte drzwi do Bożej świętej obecności, więc wchodźcie do Niego z pełną pewnością wiary, przedstawiając Mu swoje prośby. Krew Chrystusa już otworzyła drogę dla was i nic nie stoi pomiędzy wami i waszym Ojcem. Macie wszelkie prawa, żeby wejść do Miejsca Najświętszego, aby otrzymać pomoc jakiej potrzebujecie!”