CHODZENIE W DUCHU by Gary Wilkerson

Większość z nas przyzna, że rzadko odczuwamy Bożą łaskę działającą w nas. Dlatego jesteśmy skłonni wątpić, że Jego obecność jest w nas. Paweł pisał do nas o tym dylemacie w Liście do Galacjan w taki sposób: „ Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Galacjan 5:16).

Brzmi to dosyć prosto, ale my mamy tendencję, żeby brać radę Pawła podaną tutaj jako twarde przykazanie, któremu musimy być posłuszni. Zgrzytamy zębami i mówimy: „Dzisiaj będę chodził w Duchu.” Potem, kiedy się potykamy, myślimy, że nie jesteśmy”duchowymi”, więc staramy się jeszcze bardziej. Nagle jesteśmy znowu pod zakonem, ponieważ zwróciliśmy się na nowo do naszych cielesnych zdolności, zamiast zaufać, że już jesteśmy w Duchu.

Paweł powiada, „Jeżeli Duch was prowadzi, nie jesteście już pod Zakonem” (5:18). Innymi słowy, Duch Boży mieszka w tobie, dając ci cały czas dostęp do Jego łaski, która daje ci siłę. Kiedy Paweł mówi, „Według Ducha postępujcie”, to ma na myśli: „Żyjcie pod łaską, nie pod Zakonem.”

Potem Paweł pokazuje nam rezultat chodzenia w Duchu: „Owocem Ducha jest miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość; przeciwko takim nie na Zakonu” (5:22-23). Zwróć uwagę: Te rzeczy nie przychodzą z powodu tego co my robimy. Są one owocem sprawiedliwości, jaką Bóg w nas włożył – rezultatem Jego działania w nas.

Czasami możesz nie czuć się bardzo kochającym, ale miłość jest w tobie, gdyż Bóg ją tam włożył. Może nie odczuwasz radości i pokoju, ale Bóg zaszczepił je głęboko w tobie. Jego Duch działa w tobie w każdej godzinie każdego dnia dla Jego wielkiej chwały i dla twojego głębokiego błogosławieństwa.

W jednym z najbardziej zdumiewających fragmentów Pisma Paweł podaje nam Bożą odpowiedź na stan człowieka: „Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana... dlatego nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Gdyż zakon Ducha żywota uczynił was wolnymi w Chrystusie Jezusie od zakonu grzechu i śmierci” (Rzymian 7:25, 8:1-2).