OSOBA O ROZDWOJONYM UMYŚLE

Osoba o rozdwojonym umyśle – ktoś, kto wierzy, że moc jest rozdzielona równo pomiędzy Boga i szatana – jest niestały na wszystkich swoich drogach. To wyjaśnia dlaczego „w czasie pokusy (niektórzy) odpadają” (Łukasza 8:13). Popadają z powrotem w strach i tracą z oczu Bożą potężną moc.

Jezus nauczał nas, że mamy „czuwać i modlić się, abyśmy nie wpadli w pokuszenie: duch jest ochotny, ale ciało jest słabe” (Mat. 26:41). Duch Boży w tobie pragnie nauczyć cię ufności w Jego moc, ale ciało chce poddać się strachowi. Ja wierzę, że to był strach a nie zmęczenie – który sprawił, że uczniowie zasnęli, kiedy Jezus się modlił w ogrodzie. Właśnie otrzymali wiadomość, że Jezus będzie zdradzony i wydany w ręce grzesznych ludzi, że Piotr się Go zaprze i że wszyscy oni się zgorszą i rozproszą. Nagle zapomnieli o wszystkich Jego cudach, Jego wielkiej mocy do uzdrawiania chorych i wzbudzania z martwych. Jego mocy do rozmnażania chlebków i rybek. Byli przerażeni tym, że Pan ich opuści. Spali snem ludzi potępionych. Kiedy Jezus prosi nas, żebyśmy się modlili, abyśmy nie popadli w pokuszenie, to właściwie mówi, „Módlcie się, abyście się nauczyli ufać Bożej mocy teraz, żebyście nie musieli powracać ciągle na nowo na arenę pokus dotąd, aż nauczycie się tej lekcji!”

Biblia mówi, że „Bóg wie jak wyrywać z pokuszenia pobożnych” (2 Piotra 2:9). Jak? Poprzez posłanie nas w ogień dotąd, aż wyjdziemy śpiewając,” Większy jest ten, który mieszka we mnie niż ten który jest na świecie” (1 Jana 4:4). Dotąd, aż nauczymy się, że zwyciężamy tylko przez wiarę!

Nie musisz się poddawać pokusom, ale czasami może się to zdarzyć! Nawet najbardziej święci Boży ludzie czasami to robią. Dlatego Bóg przygotował specjalne zabezpieczenie dla tych, którzy upadną. „A jeśliby ktoś zgrzeszył mamy Orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy” (1 Jana 2:1).

Nasz Pan nie jest aż tak zasmucony naszym poddaniem się pokusie, jak tym, że nie uczymy się jak z tego wyjść. On jest bardziej zraniony przez fakt, że nie zaufaliśmy Jego mocy do wybawienia. Bóg jest zraniony nie tak bardzo tym co robimy, jak tym czego nie robimy. Zwycięski chrześcijan to taki, którego życie wyznaje: „Do Boga należy królestwo, moc i chwałą na wieki. Amen!”