ONI NIE WIERZĄ, ŻE BÓG SŁYSZY ICH MODLITWY

Niektórzy wierzący zniechęcają się z powodu braku odpowiedzi na modlitwy i wreszcie po prostu rezygnują. Myślą, „moja modlitwa nic nie daje, więc po co się modlić?”

Izraelici w czasach Izajasza mieli takie same podejście. Izajasz pisał: „Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość…domagają się ode mnie….pragną zbliżenia się do Boga powiadając: Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz?” (Izajasz 58:2-3).

Ci ludzie mówili, „Kocham Boga, postępuję właściwie, by unikać grzechu i aż dotąd byłem wierny, szukając Go w modlitwie. Ale wiecie co? On mi nigdy nie odpowiada. Dlaczego więc mam umartwiać moją duszę przed Nim?”

Jakub powiada, że Bóg nie odpowiada na modlitwy tych, którzy proszą o rzeczy dla zaspokojenia swoich ambicji: „Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności” (Jak. 4:3). Inaczej mówiąc: „Nie prosicie o Bożą wolę. Nie jesteście gotowi poddać się temu, czego On chce. Raczej chcecie Mu dyktować to, co ma zadowolić wasze własne serce.”

Nasz Bóg jest całkowicie wierny. Paweł pisze, „Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą” (Rzym. 3:4). W rzeczywistości mówi, „Nie ma znaczenia, choćby milion głosów wolało, że modlitwa nie działa, że Bóg mnie nie słyszy!” Niech każdy taki człowiek będzie nazwany kłamcą, bo Słowo Boże mówi, że On jest wierny i wysłucha nas!”

Jezus powiedział, „I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie” (Mat. 21:22). Chrystus po prostu mówi, „Jeżeli prawdziwie wierzysz, będziesz czekał i spodziewał się odpowiedzi od Ojca Niebiańskiego. Bez względu na to, jak długo to trwa, będziesz trzymał się wiary, wierząc, że On odpowie.

„Jak wielka jest dobroć twoja, Którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, Którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie!” (Psalm 31:19). „Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra” (34:10).