UZDROWIENIE JĘZYKA

Prorok Izajasz podaje nam przykład jak możemy uzdrowić swój język.

1. Izajasz przybliżył się do Pana i modlił się o wizję Bożej świętości. „Widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym” (Izajasz 6:1).

Każdy, kto chce żyć tak, aby się Bogu podobać, musi ustawicznie wchodzić do Jego obecności dotąd, aż otrzyma wizję Bożej świętości. Wszelkie uzdrowienie, wszystkie prawdziwe błogosławieństwa, wszystkie zwycięstwa rozpoczynają się przed jego tronem. Tam widzimy Boga w Jego świętości!

2. W Bożej świętej obecności Izajasz był głęboko przekonany o swoich nieczystych wargach. „I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów” (6:5).

Dlaczego Izajasz wołał: „Jestem człowiekiem nieczystych warg”? Dlatego, że zobaczył Króla Chwały! Nasze przestępstwa stają sie niezmiernie grzeszne, kiedy jesteśmy w Bożej obecności. Światło Jego świętego oblicza odsłania wszystko, co nie jest podobne do Niego!

3. Izajasz pozwolił, aby Pan go dotknął i oczyścił swoim świętym ogniem. „ Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony” (6:6,7).

Boże Słowo jest żywym węglem, a Duch Święty jest jego ogniem! Właśnie teraz zostałeś dotknięty przez Ducha Świętego poprzez to przesłanie i Bóg chce dotknąć twojego języka Swoim ogniem i uświęcić go. On może to zrobić dla ciebie, jeżeli pozwolisz, aby Jego Słowo ciebie przekonało! On jest tym, który to może uczynić. Do ciebie należy to aby wyznać tak jak Izajasz: „Biada mi, jestem nieczysty!”

Niech to Słowo wejdzie prosto do twojego serca i oczyści Jego ogniem. Wyznaj: „Tak, to mnie dotyczy Panie! Nie pozwolę, żeby to słowo mnie ominęło! Oczyść moje wargi i mój język. Oczyść moje usta i serce!”