DAR JEGO POKOJU

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (Filipian 4:6-7).

Kiedy niedawno czytałem te słowa, uderzyło mnie coś, czego przedtem nie widziałem. Paweł poucza nas, byśmy przestali się martwić, a zwrócili się do Boga w modlitwie, w błaganiach i dziękowali Mu za odpowiedź. Ale on nic nie mówi o otrzymaniu odpowiedzi! Paweł nie mówi o otrzymaniu słowa wskazówki, uwolnieniu, cudach lub uzdrowieniu. Zamiast tego mówi, że otrzymujemy dar Bożego pokoju!

Bóg odpowiada na nasze prośby darem Jego pokoju: „Powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (w. 6-7).

Innymi słowy, pierwszą Bożą odpowiedzią na każdą naszą modlitwę i wołanie serca jest Jego pokój! Wszyscy modlący się ludzie mają jedną rzecz wspólną: Bez względu na to, jak źle się czują idąc do swojej komory modlitwy, wychodzą napełnieni Jego pokojem! Bóg się do tego zobowiązał. Jest to znane, jako Boża opatrzność. On czyni różne rzeczy tu i tam, przygotowując ludzi i kierując wydarzeniami, ale w czasie, kiedy Jego opatrzność przygotowuje odpowiedź na twoją modlitwę, On mówi, „Ja nie dam ci tego, co myślisz, że potrzebujesz, ale to, co Ja wiem, że potrzebujesz – pokój umysłu i serca”!

Wielu z nas walczy z Panem w modlitwie. Przedstawiamy nasze prośby ze łzami; pukamy w bramy nieba; cytujemy każdą obietnicę. Ale z upływem dni, tygodni i miesięcy zaczynamy się zastanawiać: „Panie, dlaczego nie odpowiadasz? Co blokuje moją modlitwę? Czy zrobiłem coś, co Cię zasmuciło albo Ci się nie podobało?”

Fakt jest taki, że Bóg już powiedział do nas, „Oto Mój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie! Weź go i pozwól mu kierować twoim sercem, podczas gdy Ja obracam wszystko dla twojego dobra!” Mamy być zachowani w pokoju Bożym, aż Jego obietnice zostaną wykonane przez Ducha Świętego!