HISKIASZ – CZŁOWIEK KTÓRY POKONAŁ DECH ŚMIERCI

„W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: Tak mówi Pan: Uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz ... modlił się do Pana” (Izajasz 38:1-2).

Był on królem, który odnosił zwycięstwo,
Wybawiony cudownie przez Boga
Od armii króla Sancheryba.
Był bogaty i znany
Kiedy dotknęła go choroba,
Doprowadzając go na krawędź śmierci.
Prorok ostrzegał,
„Bądź gotowy na śmierć
Dla ciebie to już koniec.”
Ale król kochał życie,
I odwracając się twarzą do ściany
Płakał i modlił się do Pana
Żeby mu przedłużył życie.
Bóg wysłuchał i dał mu jeszcze piętnaście lat.
Ale jak ma żyć człowiek
Który wygrał ze śmiercią?
Tak jak wielu, którzy przeżyli
Bliskie spotkanie ze śmiercią.
Czy nie powinien on żyć każdy dzień z wdzięcznością,
Oddając samego siebie pokornie Bogu?
Ale człowiek w ciele nie jest taki.
Król zaczął się chwalić swoją wielkością -
Ugrzązł w błocie materializmu,
Chwaląc się swoimi skarbami przez cudzoziemcami.
Otrzymał od proroka drugie przesłanie
O sądzie dla jego potomków
Za pychę i niewdzięczność.
Ilu dzisiaj otrzymało
Przedłużenie życia,
Tylko po to, aby spędzić pożyczone lata
Na samolubną pogoń za rzeczami
Które nie mają wartości?
Pokaże to wieczność
Byłoby lepiej dla niektórych
Żeby zmarli
Zamiast walczyć ze śmiercią.