PO SUCHYM GRUNCIE

Bóg nalega, że na naszej drodze poprzez Morze Czerwona musi być „suchy grunt.” On powiedział do Izraela: „synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie” (2 Mojż. 14:16). To niesamowite, że Bóg używa tego zwrotu cztery razy, mówiąc do Swojego ludu: „Przejdziecie po suchym gruncie.”

Widzimy ten zwrot ponownie, kiedy Izrael wchodził do Kanaanu. Przeszli przez Jordan po suchym gruncie w drodze do Ziemi Obiecanej.

Mówiąc prosto, suchy grunt jest to ścieżka. Jeżeli jesteś na niej, to gdzieś idziesz. Nie tracisz gruntu, ani nie cofasz się wstecz; twój suchy grunt jest to plan Pana, Jego działanie w twoim życiu, Jego cuda, jakie czyni. Posuwasz się w kierunku objawienia, nowego zwycięstwa w Chrystusie, do czegoś większego.

Pismo to potwierdza: Zwróć uwagę gdzie faraon i jego armia przegrali walkę: na danym przez Boga suchym gruncie. Suchy grunt jest to dokładne miejsce, gdzie diabeł będzie ciebie gonił. Chce ciebie zaatakować, kiedy jesteś najsłabszy. Ale też na tym samym suchym gruncie Pan zdejmuje „koła z powozów” zwierzchności i mocy szatana: „Powracające wody okryły wozy i jeźdźców całego wojska faraona, które weszło za nimi w morze. Nie ostał się z nich ani jeden” ( 2 Mojż. 14:28).

Bóg nam mówi w skrócie: „Chcę, żebyście się nauczyli iść naprzód z wiarą – nie według widzenia, czy głosu, ale kiedy jesteście w środku suszy. Chcę abyście mieli ufność, że kiedy nie możecie słyszeć Mojego głosu, ani widzieć drogi przed sobą – kiedy jesteście na suchym gruncie – Ja was gdzieś prowadzę.”

Pan obiecuje, że On przemieni nasz suchy grunt w źródła świeżej wody: „ Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham.....Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynie w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła” (Izajasza 41:17-18).

Drogi święty, czy jesteś suchy? Bóg ci mówi: „Wkrótce zobaczysz żniwo. Tam gdzie kiedyś był suchy grunt, wytryśnie życie pod twoimi stopami. Ja to stworzyłem! Uspokój się i zobacz co ja uczynię dla ciebie na suchym gruncie.”