MYŚLI NA TEMAT MIŁOŚCI I WIARY

Chciałbym się podzielić z wami kilkoma myślami na temat wiary i miłości. Ja wierzę, że Bóg czyni cuda w odpowiedzi na modlitwę wiary. Wierzę też w każdą obietnicę w Słowie Bożym. Ale poprzez wiele cierpień i łez odkryłem coś cudownego na temat Bożego działania. To co przeczytasz teraz powinno ci pomóc odnowić twoją ufność w Panu i uwolnić cię od więzów wynikających ze starania, żeby zrozumieć wiarę.

Oto moje wnioski:

  • Jeżeli nie możesz dać Bogu doskonałej wiary, daj Mu doskonałą miłość. „Doskonała miłość wyrzuca wszelki strach.” Doskonała miłość jest to odpocznienie jakie Bóg ma dla swojego ludu. On chce, abyśmy odpoczywali w Jego miłości, ufając, że On zawsze przyjdzie nam z pomocą tak jak ojciec do zranionego dziecka, pomimo naszej niedostatecznej wiary.

Przestań oceniać czy stopniować swoją wiarę. Przestań też próbować zrozumieć wiarę. Biblia powiada: „Teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy; ale z nich największa jest miłość” (1 Koryntian 13:13). Jeżeli chcesz się w czymś specjalizować, to specjalizuj się w miłości – wiara działa poprzez miłość.

  • Jeżeli Bóg nie odpowiada na niektóre nasze modlitwy, to możemy być pewni, że ma jakiś wielki wieczny powód, że nie odpowiada.

Można to podsumować w taki sposób: Bóg ma wszelką moc i wszystko może. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. On obiecał, że odpowie na każdą modlitwę i imieniu Chrystusa, dlatego musimy prosić w ufnej wierze, oczekując odpowiedzi. Ale gdyby Bóg zwlekał z tą odpowiedzią, albo wybrał dla nas inną drogę, to musi mieć do tego bardzo ważny powód. Musimy wierzyć, że cokolwiek Bóg dopuści w naszym życiu, któregoś dnia okaże się, że to było dla naszego dobra (Rzymian 8:28).

Nasz Ojciec niebiański wie dokładnie gdzie idziemy i czego potrzebujemy. On nam da to, co jest dla nas najlepsze, we właściwym czasie Ducha Świętego (Mat. 7:11).

Bóg nie pozwoli, abyś został pokonany przez swoje doświadczenia. Możesz dojść do takiego punktu, który nazwiesz punktem złamania, ale przetrwasz to i będziesz żył, aby opowiadać o Jego wierności, jeżeli nie zatwardzisz swojego serca, ale rzucisz się w Jego ramiona ufając Jego wiecznej miłości.