KTOŚ ROZUMIE

Panie, zbadałeś mnie i znasz (Psalm 139:1).

Nikt mnie nie rozumie
Tylko Bóg
On rozumie moje najgłębsze myśli
Choć nie ma jeszcze słowa na moim języku
Bóg już je zna.
On mnie obejmuje;
Położył na mnie Swoją rękę.
Ta wiedza jest dla mnie tak wielka,
Że nie mogę jej pojąć
Są chwile
Kiedy ogarnia mnie ciemność,
Ale On sprawdza moje serce
I zna je.
On widzi co we mnie jest grzeszne.
Tylko Jego mądrość
Może mnie zrozumieć.
W dniu, kiedy wołam do Niego
On odpowiada
I wzmacnia mnie siłą
W mojej duszy.
Dla Niego ciemność i światło są jednakowe.
On rozumie moją ciemność
I da mi światło.
On mnie rozumie.