BÓG OPISUJE SWOJĄ MIŁOŚC DO SWOJEGO LUDU

Bóg wyraża to tak: „Ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to Ja ich leczyłem” (Ozeasz 11:3)

W oryginale te słowa oznaczają, „Przyszedłem do nich w ich desperacji i delikatnie przeprowadziłem ich przez trudne i szorstkie miejsca. Trzymałem ich w ramionach jak pielęgniarka”! Ale Ozeasz 11:7 mówi, „Bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie”. Oznacza to „być w zawieszeniu, wisieć w zwątpieniu”.

Izrael nie był pewny miłości i dobrotliwości Bożej i Bóg mówił do Ozeasza, „Mój lud wątpi w Moją miłość do nich. Oni tak naprawdę Mnie nie znają i nie są pewni Mojej miłości”!

To było prawdą! Izrael nie mógł uwierzyć, że Bóg dalej ich kocha. Oni byli bałwochwalcami, odstępcami i wątpili, dlatego prawdopodobnie myśleli, „Sprowadziliśmy na siebie Bożą wrogość. Zgrzeszyliśmy świadomie i On na pewno nas teraz osądzi!” Ale Bóg mówi, „Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie? .. Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony” (w 8)

Słuchaj Jego słów pociechy i uzdrowienia dla ciebie:

„Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam, w przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które Ja sam stworzyłem” (Izajasz 57:16). Pan mówił, „Jeżeli widziałeś tylko Mój gniew, to upadniesz na duchu, bo to będzie zbyt przytłaczające.”

„Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go, ukryłem się za moim gniewem, lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom” (w. 17-18). Czy z tego wynika, że Bóg odrzuca swój lud, kiedy upadnie?

Może teraz idziesz przez głębokie wody. Nie mam tu na myśli tylko pokus czy doświadczeń. Myślę o przytłaczających przeżyciach, które cię nękają i nie możesz ich zrozumieć. Wichry i fale wszelkiego rodzaju nacierają na ciebie. Rzeczy trudne do zrozumienia przychodzą na twój dom, twój kościół, twoją pracę, z każdej strony. Bóg chce cię przez to przeprowadzić! On chce przywrócić ci twoje duchowe zdrowie! Jeżeli możesz teraz tylko uwierzyć, że On cię kocha pomimo wszystkich twoich upadków i prosi cię, byś popatrzył na Niego, jako na Bożą pielęgniarkę, to wystarczy!