PRZYGOTUJ SIĘ NA ŚMIERĆ

Przygotowując nowe przymierze, Bóg zobowiązał się przysięgą, że zapewni wszelką moc i siłę, by wykonać każdy warunek i wymaganie tego przymierza. Dlatego, kiedy Bóg mówi, „Ja to uczynię”, wiara w nas odpowiada, „Niech tak się stanie”.

Pokaże wam wspaniałą prawdę z tego nowego przymierza. To sugeruje, że Pan nie może przybliżyć się do Swojego ludu, a oni nie mogą być tak blisko Niego, jak On tego pragnie. Dlatego jednoczy nas i przyciąga bliżej Siebie, a On sam przybliża się do nas poprzez wiążące zobowiązanie. Nowe przymierze dotyczy zobowiązania Pana, że zachowa Swoje dzieci od upadku, oraz zapewnia nas, że moc i panowanie grzechu może i będzie złamane przez Ducha Świętego, który w nas mieszka.

Ta prawda jest jedyną nadzieją dla tych wierzących, którzy zmęczyli się już walką z uprzykrzonymi grzechami. Tylko poprzez odkrycie nowego przymierza możemy nauczyć się, jaka jest tajemnica całkowitego zwycięstwa nad każdym grzechem.

Śmierć jest jedyną drogą przejścia ze starego przymierza do nowego. Wiara cielesna musi umrzeć – już nie może być zmagania, by wierzyć. Mam mieć wiarę – prawdziwą wiarę, wiarę Chrystusa – On musi mi ją dać. Otrzymaliśmy miarę wiary, a jeżeli to jest prawdą, że sam z siebie nic nie mogę, to oznacza mieć Jego wiarę. Dlatego Pismo Święte nazywa to „wiarą Chrystusową”.

Czy jesteś zmęczony grzechem? Czy naprawdę pragniesz żyć życiem świętym, wolnym od uprzykrzonych pożądliwości ciała? To przygotuj się na śmierć. Przygotuj się na krzyż. Stare przymierze doprowadzi cię do końca twoich możliwości – do nicości. Kiedy zrezygnujesz z wszelkiej nadziei na przezwyciężenie grzechu w swojej ludzkiej sile i woli, wtedy jesteś gotów wejść w chwalebną rzeczywistość wolności przez nowe przymierze.