ZNAĆ JEGO GŁOS

Ci, którzy naprawdę znają Boga, nauczyli się, jak rozpoznawać Jego głos wśród innych. On chce, byś był absolutnie przekonany, że On chce z tobą rozmawiać- by mówić ci o tym, czego jeszcze nigdy nie widziałeś i nie słyszałeś.

Wierzę, że tym, którzy chcą słyszeć Boży głos, potrzeba trzech rzeczy:

1. Niezachwianej pewności, że Bóg chce mówić do ciebie. Musisz być o tym w pełni przekonany. On jest naprawdę Bogiem, który mówi – i On chce, byś znał Jego głos i mógł wykonywać Jego wolę. To, co Bóg ci powie, nigdy nie wyjdzie poza to, co jest w Biblii.
2. Wartościowego czasu i uciszenia. Musisz chcieć zamknąć się sam na sam z Bogiem, by nie dochodziły do ciebie żadne inne głosy. Bóg mówi do nas przez cały dzień, ale kiedykolwiek On chciał zbudować coś w moim życiu, Jego głos docierał do mnie tylko wtedy, kiedy wyłączyłem wszystkie inne głosy, by słyszeć tylko Jego.
3. Prosić z wiarą. Nie otrzymamy nic od Boga (włącznie ze słyszeniem Jego głosu), jeżeli naprawdę nie uwierzymy, że On może mówić i przekazywać nam Jego myśli – umożliwiając nam zrozumienie Jego doskonałej woli.

Bóg nie robi żartów. On nie pozwoli, by zwiódł cię nieprzyjaciel. Kiedy Bóg mówi, przynosi to pokój – a szatan takiego pokoju nie może podrobić!

„Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych” (Jan 10:2-5).