NA KOŃCU MOŻLIWOŚCI?

Czy jesteś już na końcu możliwości? Zmęczony, przytłoczony, gotów zrezygnować? Zachęcam do odpowiedzi na następujące pytania słowem tak lub nie:

- Czy Słowo Boże obiecuje, że On zaspokoi wszystkie twoje potrzeby?
- Czy Jezus powiedział, że nigdy cię nie opuści, ale będzie z tobą do końca?
- Czy powiedział, że zachowa cię od upadku i przedstawi bez zmazy przed tronem Ojca?
-Czy powiedział, że da ci wszystko, czego w danej chwili potrzebujesz? Czy obiecał, że da ci ziarno, którego potrzebujesz do rozgłaszania Ewangelii?
- Czy On chce bardziej dawać, niż ty chcesz brać? Czy On jest większy w tobie, niż ten, który jest na świecie?
- Czy On ma o tobie dobre myśli? Czy nagradza tych, którzy gorliwie Go szukają?
- Czy On przygotowuje dla ciebie miejsce w chwale? Czy przyjdzie na obłokach, by zabrać Swój lud do domu? Czy pójdziesz z Nim, kiedy przyjdzie?

Twoja odpowiedź na wszystkie te pytania powinna być, „Absolutnie tak!”

Teraz zrób sprawdzian. Zapytaj siebie, „Czy ja naprawdę wierzę, że Bóg jest wierny Swojemu Słowu, czy też moje zaufanie jest chwiejne”?

„Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.

A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma” (Jakuba 1:2-7).

Możesz otrzymać Boża mądrość, wszelką mądrość, której potrzebujesz do rozwiązania problemów życiowych – jeżeli uwierzysz, nic nie wątpiąc i opierając swoje życie i przyszłość na Jego obietnicach.

Bóg daje wszystkim......chętnie.... mądrość.