WYŚCIE PO STRONIE ZWYCIĘSTWA - Gary Wilkerson

Są to naprawdę dobre wiadomości! Jezus chce ci dać tego samego Ducha, który żyje w Nim – tego samego Ducha, który Mu dał moc, żeby przejść przez plany wroga, który chciał Go zrzucić ze skały (zobacz Łukasza 4:29-31).

Może zniszczyło cię uzależnienie; nałogi grzechu doprowadziły cię do upadku; strach i niepokój spowodowały, że wpadłeś w rozpacz. Ale kiedy Jezus wkłada „tego samego Ducha” w ciebie, to możesz przejść przez to i ogłosić, „To mnie nie dotknie. Może przechodzę przez ogień, ale się nie spalę. Wyjdę żywy. Wyjdę po stronie zwycięstwa. Nie będę wpychany w rzeczy, które nie pochodzą od Boga. Będę stał na mocnym miejscu, na którym On mnie postawił.”

Może odczuwasz zewsząd presję, ale Pan dał mi słowo dla ciebie. Jest ono powiązane z proroczą obietnicą. Powiedziałem do Pana, „Będę bardzo ostrożny w tej sprawie, bo czasami przychodzą fałszywe proroctwa, które mówią, że wszystko będzie usłane różami i słońcem.” Więc ja ci tego nie mówię. Będą trudności i presja. Może będą robione plany przeciwko tobie, żeby ciebie zepchnąć w kierunku skały, w kierunku krawędzi, ale mam dla ciebie słowo zapewnienia.

Jeżeli ufasz Jezusowi, jeżeli oczekujesz na Pana, jeżeli słuchasz Jego poselstwa, a nie słuchasz głosu nieprzyjaciela, to przejdziesz przez ten sztorm w całkowitym zwycięstwie. Przejdziesz przez środek ognia. Przejdziesz przez każdą presję, wszystko, co stanie przeciwko tobie – w imieniu Jezusa.

„Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię” (Izajasza 43:2).