CO CZEKA KOŚCIÓŁ?

Co czeka kościół Jezusa Chrystusa? To pytanie zajmuje wierzących po całym świecie. Kiedy widzimy kataklizmy po całym globie, wielu zastanawia się, „Czy Duch Święty ożywi kościół przed powrotem Jezusa? Czy Ciało Chrystusa opuści ten świat ze skomleniem, czy z okrzykiem?

Nowy Testament jest pełen przepowiedni o odstępstwie w czasach ostatecznych. Powstaną fałszywi prorocy i wielu zwiodą. Przyjdą wilki w owczych skórach, wprowadzając potężne oszustwa, „by zwieść, jeżeli to możliwe, nawet wybranych przez Boga.” Nieprawość się rozmnoży, powodując, że gorliwi kiedyś wierzący, utracą swoją pierwszą miłość. Kiedy przyjdzie zalew nieprawości, miłość wielu oziębnie.

Jezus właśnie to przepowiedział, a Jego ostrzeżenia miały pobudzić naszą wiarę. Kiedy takie niesamowite zepsucie zaleje ziemię, On pyta: „Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18:8).

Chrystus wiedział o wszystkim, czego my będziemy dzisiaj doświadczać: okrutne strzelaniny w szkołach; wzrost wojowniczego homoseksualizmu, akty terrorystyczne po całym świecie. Pośród tego wszystkiego On pyta nas, „Czy będziecie dalej wierzyć, chociaż będzie coraz gorzej? Czy utracicie ufność, kiedy sprawy nie będą szły tak, jak myśleliście? Czy też będziecie Mi ufać?

Pomimo wzrostu nieprawości i pojawianiu się wielkich katastrof, Jezus wiedział, że przyjdzie przebudzenie czasów ostatecznych. Duch Święty natchnął proroctwa Izajasza, bo wiedział o przepowiedni przebudzenia, kiedy zbliży się koniec.

Izajasz powiedział, że będzie wielkie, ogólnoświatowe przebudzenie przed samym powrotem Chrystusa. To proroctwo znajduje się w Izajasza 54, a streszcza się w wierszach: „Bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta” (54:3).

Ja wraz z wieloma biblistami wierzę, że proroctwo Izajasza ma podwójne zastosowanie. Mówi nie tylko o fizycznym Izraelu po niewoli Babilońskiej, ale też o duchowym Izraelu, który przyjdzie: o Ciele Jezusa Chrystusa, Kościele w Nowej Jerozolimie. Paweł cytuje z Izajasza 54, kiedy mówi o „Jerozolimie, która jest w górze.. i jest matką nas wszystkich” (Gal 4:26) Paweł widział proroctwo Izajasza jako skierowane do „dzieci obietnicy,”, tych w Chrystusie przez wiarę.