KIELICH DRŻENIA

Pan nigdy nie chciał, by Jego lud żył w panice lub trząsł się ze strachu. Nawet w Starym Testamencie Pan miał ludzi, którzy ufali Jego obietnicom i byli nieporuszeni pomimo chaosu wokoło. Widzimy to w życiu proroka Habakuka, człowieka, który miał wizję „końca” (Hb. 2:3).

Habakuk widział ludzi w czasach ostatecznych, którzy będą zmęczeni podążaniem za chciwością i pożądaniem. Według tej wizji, w tym czasie będzie zwyciężał duch przemocy. (patrz 1:0). Habakuk powiedział o tym tak: „Przyjdzie i do ciebie kielich z prawicy Pana, i będziesz syty hańby zamiast chwały” (2:16).

Wiemy, że prorok mówi najpierw do swojej generacji. Jednak według Habakuka, to prorocze słowo jest również dla naszego pokolenia. Mówi nam, „Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie” (2:3). Habakuk wiedział kubek drżenia: „Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało, … zadrżałem przed dniem utrapienia” (3:16).

Oto bogobojny, modlący się prorok, który przez pewien czas był tak przybity strasznymi wydarzeniami, że nawet sam drżał. Wtedy Duch go ogarnął i dał mu proroctwo: „Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach” (3:17-19).

Bóg odsunął kielich drżenia od Swojego sługi Habakuka. To samo uczyni dla wszystkich Jego wiernych dzisiaj.